Efektywność wczesnej interwencji terapeutycznej dla dzieci z ASD - skuteczność metody ESDM na gruncie polskim

Skuteczność metody The Early Start Denver Model (ESDM) w terapii małych dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu została niejednokrotnie wykazana w kontrolowanych, randomizowanych badaniach naukowych prowadzonych na świecie przez wiodące jednostki naukowo-badawcze zajmujące się problematyką terapii autyzmu (wykaz najważniejszych tekstów źródłowych zamieszczono poniżej).

Wystąpienie konferencyjne na temat efektywności terapii ESDM

Drugiego kwietnia, z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, odbyła się w Marsylii konferencja pt. Aktualne badania i wczesna interwencja w autyzmie zorganizowana przez Centre de Ressources Autisme PACA. Gośćmi specjalnymi konferencji byli dr Joanna Kwasiborska-Dudek i mgr Tomasz Mróz, którzy zaprezentowali wyniki terapii ESDM realizowanej w Centrum Adesse. Wystąpienia pt.

Warsztaty ESDM dla rodziców

Zapraszamy rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku od 12 do 36 miesiąca życia na pierwsze w Polsce warsztaty ESDM dla rodziców.

Warsztaty rozpoczną się od oceny funkcjonowania dziecka w oparciu o kartę obserwacyjną modelu ESDM i sporządzenia indywidualnego programu terapeutycznego wyznaczającego cele terapii. Druga część warsztatów poświęcona będzie zdobywaniu przez rodziców umiejętności do samodzielnej pracy z dzieckiem w domu.

Program Badabada

Centrum Adesse, jako partner Fundacji SYNAPSIS, bierze aktywny udział w realizacji nowatorskiego Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu Badabada.

Prezentacja Programu Badabada odbyła się podczas konferencji Mamo, Tato, czy mam autyzm?, zorganizowanej 4 grudnia 2014 r. z okazji 25-lecia działalności Fundacji SYNAPSIS.

Certyfikowany trener ESDM w Polsce!

Z dumą informujemy, że dr Joanna Kwasiborska-Dudek w październiku bieżącego roku ukończyła niezwykle wymagający proces certyfikacyjny dla trenerów metody The Early Start Denver Model, zdobywając tym samym międzynarodowe uprawnienia trenerskie.

Dr Joanna Kwasiborska-Dudek jest obecnie jedynym trenerem ESDM w Europie.

Uaktualnioną listę certyfikowanych terapeutów i trenerów metody ESDM można pobrać w formacie PDF ze strony Instytutu MIND.

Polska edycja podręcznika ESDM dla rodziców

W zapowiedziach Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazała się właśnie polska edycja podręcznika przeznaczonego dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu: http://www.wuj.pl/

Dzięki kontaktom z Wydawnictwem UJ udało nam się dowiedzieć, że książka będzie dostępna w sprzedaży w połowie grudnia.

Coaching rodziców dzieci z ASD w Centrum Adesse (P-ESDM)

Z ogromną radością informujemy, że dr Joanna Kwasiborska-Dudek w dniach 4-6 sierpnia 2014 r. ukończyła szkolenie ESDM Parent Coaching Workshop poprowadzone przez dr Sally Rogers, dr Laurie Vismara, dr Cynthia Zierhut, dr Marie Rocha oraz dr Jamie Winter w UC Davis MIND Institute, Sacramento, USA.

SACS-R w Polsce - nowy projekt Fundacji SYNAPSIS i Centrum Adesse

Z wielką radością informujemy, że w dniach 21-22 lipca 2014 r. odbyło się szkolenie pt. Monitorowanie rozwoju niemowląt i małych dzieci w Polsce w kierunku Spektrum Zaburzeń Autystycznych: The Social Attention and Communication Study – Revised (SACS-R) zorganizowane przez Fundację SYNAPSIS i Centrum Logopedyczne Adesse we współpracy z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych m. st. Warszawy, finansowane przez Fundację PZU. Szkolenie odbyło się w ramach projektu WWA – wczesne wykrywanie zaburzeń spektrum autyzmu.

Terapia ESDM w Centrum Adesse - kolejny certyfikat

Z przyjemnością informujemy o kolejnym certyfikacie terapeuty metody The Early Start Denver Model, który został przyznany terapeucie zespołu Centrum Adesse: pani Agnieszce Beker.

Terapia ESDM w Centrum Adesse

Z przyjemnością informujemy, że zespół Centrum Adesse powiększył się o dwóch certyfikowanych terapeutów metody The Early Start Denver Model: panią Maję de Ines i pana Tomasz Mroza.

Pani You do not have access to view this node jest audiologiem i foniatrą, posiada także kwalifikacje logopedy i terapeuty integracji sensorycznej. Z Centrum Adesse związana jest od początku istnienia ośrodka. Pracuje z dziećmi z autyzmem oraz dziećmi z zaburzeniami rozwoju mowy i trudnościami w komunikacji.