Długoterminowe rezultaty wczesnej interwencji u sześcioletnich dzieci z ASD po dwóch latach od zakończenia intensywnej terapii ESDM

Na początku czerwca Instytut MIND zaprezentował wyniki najnowszych badań naukowych nad modelem ESDM. Badania te poświęcone były długoterminowym efektom wczesnej interwencji terapeutycznej ESDM u dzieci z autyzmem.

Wyniki badań przeprowadzonych wśród 39 dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wskazują, że korzyści wczesnej, intensywnej interwencji terapeutycznej utrzymały się po 2 latach od zakończenia terapii.

Efektywność wczesnej interwencji terapeutycznej dla dzieci z ASD - skuteczność metody ESDM na gruncie polskim

Skuteczność metody The Early Start Denver Model (ESDM) w terapii małych dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu została niejednokrotnie wykazana w kontrolowanych, randomizowanych badaniach naukowych prowadzonych na świecie przez wiodące jednostki naukowo-badawcze zajmujące się problematyką terapii autyzmu (wykaz najważniejszych tekstów źródłowych zamieszczono poniżej).

Wystąpienie konferencyjne na temat efektywności terapii ESDM

Drugiego kwietnia, z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, odbyła się w Marsylii konferencja pt. Aktualne badania i wczesna interwencja w autyzmie zorganizowana przez Centre de Ressources Autisme PACA. Gośćmi specjalnymi konferencji byli dr Joanna Kwasiborska-Dudek i mgr Tomasz Mróz, którzy zaprezentowali wyniki terapii ESDM realizowanej w Centrum Adesse. Wystąpienia pt.

Warsztaty ESDM dla rodziców

Zapraszamy rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku od 12 do 36 miesiąca życia na pierwsze w Polsce warsztaty ESDM dla rodziców.

Warsztaty rozpoczną się od oceny funkcjonowania dziecka w oparciu o kartę obserwacyjną modelu ESDM i sporządzenia indywidualnego programu terapeutycznego wyznaczającego cele terapii. Druga część warsztatów poświęcona będzie zdobywaniu przez rodziców umiejętności do samodzielnej pracy z dzieckiem w domu.

Program Badabada

Centrum Adesse, jako partner Fundacji SYNAPSIS, bierze aktywny udział w realizacji nowatorskiego Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu Badabada.

Prezentacja Programu Badabada odbyła się podczas konferencji Mamo, Tato, czy mam autyzm?, zorganizowanej 4 grudnia 2014 r. z okazji 25-lecia działalności Fundacji SYNAPSIS.

Certyfikowany trener ESDM w Polsce!

Z dumą informujemy, że dr Joanna Kwasiborska-Dudek w październiku bieżącego roku ukończyła niezwykle wymagający proces certyfikacyjny dla trenerów metody The Early Start Denver Model, zdobywając tym samym międzynarodowe uprawnienia trenerskie.

Dr Joanna Kwasiborska-Dudek jest obecnie jedynym trenerem ESDM w Europie.

Uaktualnioną listę certyfikowanych terapeutów i trenerów metody ESDM można pobrać w formacie PDF ze strony Instytutu MIND.

Polska edycja podręcznika ESDM dla rodziców

W zapowiedziach Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazała się właśnie polska edycja podręcznika przeznaczonego dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu: http://www.wuj.pl/

Dzięki kontaktom z Wydawnictwem UJ udało nam się dowiedzieć, że książka będzie dostępna w sprzedaży w połowie grudnia.

Coaching rodziców dzieci z ASD w Centrum Adesse (P-ESDM)

Z ogromną radością informujemy, że dr Joanna Kwasiborska-Dudek w dniach 4-6 sierpnia 2014 r. ukończyła szkolenie ESDM Parent Coaching Workshop poprowadzone przez dr Sally Rogers, dr Laurie Vismara, dr Cynthia Zierhut, dr Marie Rocha oraz dr Jamie Winter w UC Davis MIND Institute, Sacramento, USA.

SACS-R w Polsce - nowy projekt Fundacji SYNAPSIS i Centrum Adesse

Z wielką radością informujemy, że w dniach 21-22 lipca 2014 r. odbyło się szkolenie pt. Monitorowanie rozwoju niemowląt i małych dzieci w Polsce w kierunku Spektrum Zaburzeń Autystycznych: The Social Attention and Communication Study – Revised (SACS-R) zorganizowane przez Fundację SYNAPSIS i Centrum Logopedyczne Adesse we współpracy z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych m. st. Warszawy, finansowane przez Fundację PZU. Szkolenie odbyło się w ramach projektu WWA – wczesne wykrywanie zaburzeń spektrum autyzmu.

Terapia ESDM w Centrum Adesse - kolejny certyfikat

Z przyjemnością informujemy o kolejnym certyfikacie terapeuty metody The Early Start Denver Model, który został przyznany terapeucie zespołu Centrum Adesse: pani Agnieszce Beker.