Polska edycja podręcznika ESDM dla rodziców

W zapowiedziach Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazała się właśnie polska edycja podręcznika przeznaczonego dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu: http://www.wuj.pl/

Dzięki kontaktom z Wydawnictwem UJ udało nam się dowiedzieć, że książka będzie dostępna w sprzedaży w połowie grudnia.

Coaching rodziców dzieci z ASD w Centrum Adesse (P-ESDM)

Z ogromną radością informujemy, że dr Joanna Kwasiborska-Dudek w dniach 4-6 sierpnia 2014 r. ukończyła szkolenie ESDM Parent Coaching Workshop poprowadzone przez dr Sally Rogers, dr Laurie Vismara, dr Cynthia Zierhut, dr Marie Rocha oraz dr Jamie Winter w UC Davis MIND Institute, Sacramento, USA.

SACS-R w Polsce - nowy projekt Fundacji SYNAPSIS i Centrum Adesse

Z wielką radością informujemy, że w dniach 21-22 lipca 2014 r. odbyło się szkolenie pt. Monitorowanie rozwoju niemowląt i małych dzieci w Polsce w kierunku Spektrum Zaburzeń Autystycznych: The Social Attention and Communication Study – Revised (SACS-R) zorganizowane przez Fundację SYNAPSIS i Centrum Logopedyczne Adesse we współpracy z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych m. st. Warszawy, finansowane przez Fundację PZU. Szkolenie odbyło się w ramach projektu WWA – wczesne wykrywanie zaburzeń spektrum autyzmu.

Terapia ESDM w Centrum Adesse - kolejny certyfikat

Z przyjemnością informujemy o kolejnym certyfikacie terapeuty metody The Early Start Denver Model, który został przyznany terapeucie zespołu Centrum Adesse: pani Agnieszce Beker.

Terapia ESDM w Centrum Adesse

Z przyjemnością informujemy, że zespół Centrum Adesse powiększył się o dwóch certyfikowanych terapeutów metody The Early Start Denver Model: panią Maję de Ines i pana Tomasz Mroza.

Pani You do not have access to view this node jest audiologiem i foniatrą, posiada także kwalifikacje logopedy i terapeuty integracji sensorycznej. Z Centrum Adesse związana jest od początku istnienia ośrodka. Pracuje z dziećmi z autyzmem oraz dziećmi z zaburzeniami rozwoju mowy i trudnościami w komunikacji.

Informacja na temat projektu

Informacja na temat projektu pt.: 
Adaptacja i walidacja polskiej wersji ADOS-2 i ADI-R – narzędzi służących do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) i monitorowania postępów w terapii osób nimi dotkniętych – dla celów standaryzacji procesu diagnostycznego

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Logopedyczne Adesse uczestniczy w projekcie badawczym, którego celem jest ocena przydatności w diagnostyce i terapii polskich wersji narzędzi do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu: ADOS-2 i ADI-R.

Wyniki najnowszych badań nad skutecznością metody ESDM

Z ogromną przyjemnością informujemy, że wyniki najnowszych badań nad efektywnością terapii prowadzonej metodą ESDM (The Early Start Denver Model) zostały uznane przez magazyn Time za jedno z dziesięciu najważniejszych osiągnięć w dziedzinie medycyny w 2012 roku.

Badania przeprowadzone przy użyciu elektroencefalografii (EEG) wykazały, ze terapia modelem ESDM nie tylko modyfikuje zachowanie dziecka, ale wpływa także na poprawę aktywności mózgu.

Galeria zdjęciowa

Z przyjemnością informujemy, że galeria Centrum Adesse została uzupełniona o zdjęcia zrobione podczas zajęć terapeutycznych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom i ich rodzicom.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć!

Wywiad z dr Joanną Kwasiborską-Dudek

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wywiadem z dr Joanną Kwasiborską-Dudek zatytułowanym "Autyzm wykrywany jest zbyt późno", opublikowanym przez portal dzieci.pl

Artykuł poświęcony jest wczesnemu wykrywaniu pierwszych symptomów autyzmu oraz badaniom przesiewowym realizowanym w Centrum Adesse przy użyciu narzędzi SACS.

Zapraszamy do lektury!

Dr Kwasiborska Kobietą Magazynu Shape

Z ogromną przyjemnością informujemy, że dr Joanna Kwasiborska została wybrana jedną z ośmiu Kobiet Magazynu Shape.

Kobiety Shape - jakie są? Wyjątkowe, ale i zwyczajne. Charyzmatyczne i mocno stąpające po ziemi. Pomagają innym, nie po to, by je podziwiano i opisywano w kolorowych czasopismach, pomagają bo chcą, bo muszą, bo inaczej nie potrafią. W tym roku nasz tytuł powędrował do ośmiu nietuzinkowych kobiet.
(Tekst Krystyna Romanowska)