Diagnozy kliniczne w Centrum Adesse

Jest nam niezwykle miło poinformować, że Centrum Adesse prowadzi wielospecjalistyczne diagnozy kliniczne.

Diagnozy prowadzone są przez zespół uznanych specjalistów od lat związanych z tematyką autyzmu:

  • dr Izabelę Chojnicką – psychologa, biologa, certyfikowanego trenera narzędzia ADOS-2,
  • Małgorzatę Złotkowską – lekarza specjalistę psychiatrę dzieci i młodzieży oraz certyfikowanego terapeutę poznawczo-behawioralnego,
  • Paulinę Putko-Stawiecką – lekarza psychiatrę dzieci i młodzieży oraz terapeutę systemowo-psychodynamicznego,
  • dr Joannę Kwasiborską-Dudek – neurologopedę, pedagoga specjalnego, certyfikowanego trenera metody ESDM.

W procesie diagnostycznym wykorzystywane są jedynie powszechnie uznawane narzędzia diagnostyczne, wystandaryzowane i znormalizowane na populacji polskiej, a każdy z diagnostów posiada uprawnienia do ich stosowania potwierdzone odpowiednimi certyfikatami.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj: Wielospecjalistyczne diagnozy kliniczne

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt z recepcją.