ESDM redukuje koszty późniejszej terapii

Niedawne badania naukowe przeprowadzone przez zespół Penn Medicine wykazały, że wyższe koszty związane z wczesną interwencją terapeutyczną prowadzoną metodą ESDM są w pełni rekompensowane po około dwóch latach od zakończenia terapii.

Wyniki wskazują, że zmniejszone potrzeby terapeutyczne dzieci z grupy badawczej (a tym samym niższe koszty ich późniejszej terapii) są wynikiem znaczących postępów rozwojowych osiągniętych w czasie intensywnej terapii metodą ESDM.

Penn Medicine to jeden z wiodących medycznych ośrodków akademickich na świecie, zajmujący się edukacją medyczną, badaniami biomedycznymi i opieką zdrowotną.

Więcej informacji na temat badania (w języku angielskim):
https://www.pennmedicine.org/news/news-releases/2017/august/study-finds-early-intervention-for-children-with-autism-quickly-results-in-costs-savings

Wyniki badania zostały opublikowane w renomowanym magazynie naukowym Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (Volume 56, Issue 9, Pages 777–783, wrzesień 2017):
http://www.jaacap.org/article/S0890-8567(17)30313-1/fulltext