Informacja na temat projektu

Informacja na temat projektu pt.: 
Adaptacja i walidacja polskiej wersji ADOS-2 i ADI-R – narzędzi służących do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) i monitorowania postępów w terapii osób nimi dotkniętych – dla celów standaryzacji procesu diagnostycznego

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Logopedyczne Adesse uczestniczy w projekcie badawczym, którego celem jest ocena przydatności w diagnostyce i terapii polskich wersji narzędzi do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu: ADOS-2 i ADI-R.

ADOS-2 (Autism Diagnostic Obsevation Schedule – 2) i ADI-R (Autism Diagnostic Interview – Revised) są to najpopularniejsze na świecie narzędzia do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu, określane mianem złotego standardu diagnostycznego.

Badanie stanowi ważny krok w kierunku umożliwienia stosowania ADOS-2 i ADI-R w Polsce, a w konsekwencji zobiektywizowania procesu diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Projekt realizują̨ prof. dr hab. Ewa Pisula i dr Izabela Chojnicka z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach grantu badawczego przyznanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, współfinansowanego ze środków UW (w latach 2013-2016).

Więcej informacji dotyczących projektu znajdą Państwo na stronie:
www.psychologia.pl/rehabilitacja/walidacja