Polska edycja podręcznika ESDM dla rodziców

W zapowiedziach Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazała się właśnie polska edycja podręcznika przeznaczonego dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu: http://www.wuj.pl/

Dzięki kontaktom z Wydawnictwem UJ udało nam się dowiedzieć, że książka będzie dostępna w sprzedaży w połowie grudnia.

Książka ta jest jednym z dwóch podręczników poświęconych metodzie The Early Start Denver Model. Prezentuje wskazówki dla rodziców dotyczące codziennej pracy z dziećmi z ASD według wytycznych ESDM.

Drugi z podręczników metody – przeznaczony dla specjalistów pracujących z dziećmi z ASD – zostanie już wkrótce wydany przez Fundację Rozwiązać Autyzm.

Osobom posługującym się językiem angielskim przypominamy, że oryginalna wersja podręcznika dla rodziców jest w ciągłej sprzedaży, również w wersji elektronicznej: http://www.amazon.com/

Zapraszamy do lektury!