Wprowadzenie Regulaminu świadczenia usług przez Centrum Logopedyczne Adesse

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 01 lutego 2017 r. Centrum Adesse wprowadza jednolity regulamin świadczenia usług zastępujący dotychczasowe, indywidualne umowy z klientami (z wyłączeniem umów dotyczących prowadzenia zajęć terapeutycznych opartych na modelu ESDM zawartych po 01 września 2016 r.).

Regulamin dostępny jest do wglądu w recepcji Centrum Adesse oraz na naszej stronie internetowej pod adresem:
http://www.adesse.pl/strona/regulamin

Prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminu i o stosowanie się do jego postanowień. W razie wątpliwości lub pytań związanych z nowym regulaminem, prosimy o kontakt z recepcją – postaramy się na nie odpowiedzieć w możliwie krótkim czasie.

Z poważaniem,
Zespół Centrum Adesse