Coaching rodziców dzieci z ASD w Centrum Adesse (P-ESDM)

Z ogromną radością informujemy, że dr Joanna Kwasiborska-Dudek w dniach 4-6 sierpnia 2014 r. ukończyła szkolenie ESDM Parent Coaching Workshop poprowadzone przez dr Sally Rogers, dr Laurie Vismara, dr Cynthia Zierhut, dr Marie Rocha oraz dr Jamie Winter w UC Davis MIND Institute, Sacramento, USA.

Warsztaty te były pierwszym na świecie szkoleniem przygotowującym trenerów metody ESDM do prowadzenia coachingu rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w ramach nowego programu P-ESDM (Parent-ESDM).

Coaching prowadzony według wytycznych programu P-ESDM przygotowuje rodziców do pracy z dzieckiem modelem ESDM, umożliwiając tym samym aktywne włączenie ich do terapii i lepszą generalizację umiejętności zdobywanych przez dziecko. Coaching według nowego modelu prowadzony jest indywidualnie z każdą rodziną, dzięki czemu odpowiada potrzebom danego dziecka i jego najbliższego otoczenia.

Dr Kwasiborska-Dudek wzięła udział w warsztatach na specjalne zaproszenie jednej z autorek modelu ESDM, dr Sally Rogers. Oprócz niej w szkoleniu uczestniczyło zaledwie dziewięć innych osób – uznanych trenerów ESDM ze Stanów Zjednoczonych i Australii. Udział w warsztatach wzbogacił doświadczenie praktyczne dr Kwasiborskiej-Dudek w pracy z rodzicami dzieci z ASD. Część praktyczna szkolenia była również doskonałym polem wymiany doświadczeń z najlepszymi trenerami i terapeutami metody, a kontakty z najważniejszymi osobami związanymi z metodą ESDM umożliwiły dr Joannie Kwasiborskiej-Dudek rozpoczęcie współpracy z innymi placówkami ESDM na świecie.

Coaching rodziców prowadzony w Centrum Adesse w ramach programu P-ESDM będzie przebiegał we współpracy z Instytutem MIND.

Dodatkowo, podczas swojego pobytu w Stanach Zjednoczonych dr Joanna Kwasiborska-Dudek wzięła udział w przedstawionej po raz pierwszy na świecie zrewidowanej wersji szkolenia ESDM Introductory Workshop, poprowadzonego 7 sierpnia 2014 r. przez dr Sally Rogers w UC Davis MIND Institute.

Dr Kwasiborska-Dudek uczestniczyła także w konferencji The Summer Institute on Neurodevelopmental Disorders na Uniwersytecie Kalifornii, podczas której po raz pierwszy na świecie zaprezentowano wyniki badań nad nowym modelem terapii grupowej metodą ESDM. Wykład pod tytułem Feasibility, effectiveness and predictors of outcome of children in Early Start Denver Model (ESDM) group-based intervention poprowadzili 8 sierpnia 2014 r. dr Cynthia Zierhut, dr Giacomo Vivanti oraz mgr Jess Feary.

Zaproszenie dr Kwasiborskiej-Dudek do udziału we wszystkich trzech wydarzeniach potwierdził zaangażowanie Instytutu MIND w implementację metody ESDM w Polsce. Ugruntował również pozycję dr Kwasiborskiej-Dudek oraz Centrum Adesse w czołówce osób i ośrodków odpowiedzialnych za rozwój metody ESDM w Europie.