Koniec projektu walidacyjnego ADOS-2 i ADI-R

Z przyjemnością informujemy, że zakończył się projekt badawczy „Adaptacja i walidacja polskiej wersji ADOS-2 i ADI-R – narzędzi służących do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu i monitorowania postępów terapii osób nimi dotkniętych – dla celów standaryzacji procesu diagnostycznego” realizowany przez prof. dr hab. Ewę Pisulę i dr Izabelę Chojnicką z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W ramach projektu przebadano łącznie 401 osób, w tym 193 osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Centrum Adesse aktywnie uczestniczyło w realizacji projektu: na terenie ośrodka przeprowadzono łącznie 93 badania ADOS-2, 25 badań ADI-R oraz 57 badań psychologicznych. Tym samym Centrum Adesse znalazło się w grupie zaledwie kilku ośrodków z całej Polski, które są w pełni przygotowane do wdrożenia klinicznych badań ADOS-2 i ADI-R po oficjalnej publikacji polskich wersji językowych obu narzędzi.

Pierwsze raporty dotyczące wyników projektu walidacyjnego spodziewane są w maju, natomiast publikacja polskiej wersji ADOS-2 została zaplanowana na czerwiec 2016 r.

Poniżej publikujemy podziękowania za udział w projekcie, które Centrum Adesse odebrało z rąk prof. Pisuli i dr Chojnickiej.

Jednocześnie gorąco dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu:

  • rodzinom, które zgodziły się na udział w badaniach,
  • osobom prowadzącym badania ADOS-2 i ADI-R: dr Joanna Kwasiborska-Dudek, mgr Aleksandra Jakóbiak,
  • osobom prowadzącym badania psychologiczne: mgr Tomasz Mróz, mgr Zuzanna Domasiewicz, mgr Mateusz Płatos, mgr Klaudia Pacholska,
  • osobom nadzorującym realizację projektu: mgr Agnieszka Beker, mgr Zofia Skałecka.