Trzynasta edycja Kursu I stopnia metody The Early Start Denver Model (ESDM Introductory Workshop)

Centrum Adesse zaprasza na trzynastą edycję Kursu I stopnia metody The Early Start Denver Model (ESDM Introductory Workshop).

Osoba prowadząca: dr Joanna Kwasiborska-Dudek, certyfikowany trener metody ESDM, wpisana do oficjalnego rejestru trenerów ESDM Instytutu MIND (odnośnik bezpośrednio do pliku w formacie pdf).

Termin i miejsce: 18 maja 2019 r. (sobota) w godzinach od 10:00 do 18:00, Warszawa

W czasie kursu przewidziano dwie piętnastominutowe przerwy na kawę (catering wliczony w cenę kursu) oraz jedną godzinną przerwę na obiad (we własnym zakresie).


W trakcie kursu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • historia powstania metody ESDM i jej główne założenia,
 • omówienie najnowszych badań naukowych poświęconych skuteczności metody,
 • omówienie karty obserwacyjnej stosowanej w modelu ESDM,
 • ocena poziomu rozwojowego dziecka przy użyciu karty obserwacyjnej,
 • wybieranie zindywidualizowanych celów terapeutycznych,
 • omówienie założeń i technik terapeutycznych metody,
 • monitorowanie i ocena przebiegu procesu terapeutycznego.

Szkolenie prowadzone będzie w języku polskim.


Kurs skierowany jest do osób chcących zapoznać się z podstawowymi założeniami metody ESDM, w tym:

 • rodziców dzieci z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu,
 • psychologów,
 • psychiatrów,
 • pedagogów i pedagogów specjalnych,
 • logopedów i neurologopedów,
 • studentów w/w specjalności.

Ukończenie kursu jest także pierwszym z trzech etapów do uzyskania międzynarodowego certyfikatu terapeuty ESDM.


Uwaga: Kurs I stopnia metody ESDM (ESDM Introductory Workshop) jest szkoleniem otwartym, pozwalającym zapoznać się z podstawami metody. Nie daje uprawnień do pracy metodą ESDM.

Międzynarodowy certyfikat terapeuty ESDM uprawniający do pracy tą metodą mogą uzyskać wyłącznie specjaliści spełniający wymagania formalne narzucone przez Instytut MIND, którzy ukończyli oba stopnie szkolenia (ESDM Introductory Workshop oraz ESDM Advanced Workshop) i zaliczyli proces certyfikacyjny.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury uzyskania uprawnień terapeuty ESDM podano w dokumencie Etapy certyfikacji w metodzie The Early Start Denver Model (do pobrania u dołu strony).


Warunki rejestracji:

Warunkiem rejestracji na kurs jest zapoznanie się z regulaminem kursu i wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do pobrania u dołu strony) oraz wniesienie opłaty w wysokości 900,00 zł.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać w formie elektronicznej wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty za kurs na adres: ksiegowosc@adesse.pl
Ponadto, oryginał formularza zgłoszeniowego należy dostarczyć w dniu szkolenia.

Dane do przelewu:
Szkolenia dr Joanna Kwasiborska-Dudek
00-549 Warszawa, ul. Piękna 15 lok. 44
70 1910 1048 2258 8443 7191 0001 (Santander Bank Polska S.A.)
W tytule przelewu należy podać tytuł kursu oraz imię i nazwisko uczestnika.

Rejestracja na kurs zostanie zakończona 6 maja 2019 r. Liczba miejsc jest ograniczona – o rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń (za moment zgłoszenia uważa się otrzymanie potwierdzenia przelewu i formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej).

Uwaga: przed wniesieniem opłaty za kurs prosimy o potwierdzenie dostępności wolnych miejsc!

Serdecznie zapraszamy!

ZałącznikWielkość
ESDM-etapy_certyfikacji.pdf148.08 KB
ESDM_Intro-formularz.pdf125.16 KB