Agata Bujnik

pedagog specjalny
certyfikowany terapeuta metody ESDM

Wykształcenie:

 • 2019: uzyskanie międzynarodowego certyfikatu terapeuty ESDM
 • 2004: ukończone studia dzienne na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, tytuł magistra pedagogiki specjalnej

Kursy, szkolenia, konferencje naukowe:

 • Szkolenie II stopnia metody The Early Start Denver Model (ESDM Advanced Workshop), Centrum Adesse, Warszawa
 • Szkolenie I stopnia metody The Early Start Denver Model (ESDM Introductory Workshop), Centrum Adesse, Warszawa
 • roczne szkolenie bazowe prowadzone przez zespół terapeutów Fundacji SYNAPSIS
 • cykl szkoleń prowadzonych przez trenerów z Opleidingscentrum Autisme Theo Peeters vzw Belgium z zakresu modelu TEACCH, komunikowania się, edukacji, radzenia sobie z trudnymi zachowaniami, rozwoju społeczno-emocjonalnego, AAPEP, TTAP
 • szkolenie Training on identity and psychoeducation of persons with autism prowadzone przez dr Robert Emmen, Centrum Autisme Leiden
 • szkolenie teoretyczno-warsztatowe z zakresu stosowania Modelu INSITE – Modelu Wczesnej Interwencji  przeprowadzanej w domu oraz półroczny warsztat praktyczny; KTA Warszawa
 • szkolenia z zakresu Podstaw prowadzenia terapii i edukacji dzieci z autyzmem  cz. I i II, Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci - metodą C. Sutton, Rozumieć i być rozumianym – porozumiewanie się z osobami z autyzmem prowadzone przez zespół terapeutów Fundacji SYNAPSIS
 • Szkolenie podstawowe z zakresu Programu Rozwoju Komunikacji MAKATON,
 • Szkolenie ADOS-2 i ADI-R w ramach projektu naukowego realizowanego przez Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego pt. Adaptacja i walidacja polskiej wersji ADOS-2 i ADI-R – narzędzi służących do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu i monitorowania postępów w terapii osób nimi dotkniętych – dla celów standaryzacji procesu diagnostycznego, Warszawa
 • Szkolenie Podstawowe PECS oraz szkolenie Rozwijanie Kluczowych Umiejętności Komunikacyjnych PECS
 • Szkolenie Monitorowanie rozwoju niemowląt i małych dzieci w Polsce w kierunku Spektrum Zaburzeń Autystycznych: The Social Attention and Communication Study – Revised (SACS-R), Fundacja SYNAPSIS i Centrum Adesse, Warszawa
 • Konferencja Mamo, Tato, czy mam autyzm?, Fundacja SYNAPSIS, Warszawa,
 • Ja, mój autyzm i świat. Jak rozmawiać z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z ASD o nich samych? Jak wspierać rozwój ich tożsamości?, Fundacja SYNAPSIS, Warszawa
 • Szkolenie Profil Psychoedukacyjny PEP-3-PL – zastosowanie w badaniach naukowych – uzyskanie uprawnień do stosowania narzędzia PEP-3, Warszawa

Doświadczenie zawodowe:

 • 11/2005 do chwili obecnej: Fundacja SYNAPSIS (terapeuta, od 11/2013 kierowanie zespołem diagnostyczno-konsultacyjnym w programie Badabada – wczesnego wykrywania zaburzeń ze spektrum autyzmu)
 • 09/2004-06/2005: Społeczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Józefowie (nauczyciel stażysta w zespole edukacyjno-terapeutycznym)
 • 11/2012-06/2013 oraz 11/2013-06/2014: Przedszkole nr 391 w Warszawie (zajęcia terapeutyczne z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu)
 • 02/2016-12/2016: Specjalistyczny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie (pedagog specjalny – praca w zespole diagnostycznym dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Poradni Psychiatrycznej)

Wystąpienia na konferencjach naukowych:

 • 24.03.2018, Warszawa: II konferencja Badabada Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu Fundacji SYNAPSIS Dziecko nie powie Ci, że ma autyzm – warsztat pt. Dziecko Ci nie powie… Na co zwrócić uwagę w rozwoju społeczno-komunikacyjnym małego dziecka?
 • 05.04.2018, Żukowo:  Konferencja Wspieranie osoby z autyzmem przez wielospecjalistyczne oddziaływanie –  wystąpienie pt. Zespołowa diagnoza małego dziecka ze spektrum autyzmu – Fundacja SYNAPSIS
 • 04.03.2017, Włocławek: Konferencja Specjaliści dla autyzmu – wystąpienie pt. Czy to może być autyzm? Program wczesnego wykrywania autyzmu Badabada
 • 25.09.2015, Kraków: Konferencja Autyzm – od nauki do praktyki – współprowadzenie warsztatów pt. Narzędzia do badań przesiewowych I stopnia pod kątem zburzeń ze spektrum autyzmu: M-CHAT-R/F i SACS-R (współautorka dr Joanna Kwasiborska-Dudek)
 • 09.05.2015, Warszawa: I sympozjum Autyzm – nowe perspektywy. Ryzyko, diagnoza i terapia ASD u najmłodszych dzieci, współautorka wystąpienia pt. Nowe perspektywy systemowych rozwiązań na rzecz dzieci z grup ryzyka. Ogólnopolski program wczesnego wykrywania autyzmu Fundacji SYNAPSIS (współautorzy: lek. med. Michał Wroniszewski, mgr Joanna Grochowska)
 • 06.12.2013, Kraków: Międzynarodowa Konferencja Naukowa SPEKTRUM AUTYZMU – SPEKTRUM METOD. NAUKA I PRAKTYKA, współautorka wystąpienia pt. Wczesna diagnostyka (7-24 m.ż.) i monitorowanie dzieci z grup ryzyka (współautorzy: lek. med. Michał Wroniszewski, mgr Joanna Grochowska)

Publikacje:

 • Wroniszewski M., Grochowska J., Bujnik A., Borska-Mądrzycka Z., Waligórska A., Waligórski M. (2015): Standardy wczesnego wykrywania ryzyka zaburzeń ze spektrum autyzmu w: Spektrum autyzmu – neurorozowjowe zaburzenia współwystępujące pod red. A.Rozetti, F.Rybakowskiego, KTA Łódź-Warszawa