Aleksandra Karwowska

logopeda, pedagog specjalny, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej

Wykształcenie:

 • Absolwentka pięcioletnich studiów logopedycznych na kierunku pedagogika specjalna, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • Absolwentka Podyplomowego Studium Wczesnej Interwencji Logopedycznej na Uniwersytecie Gdańskim

Kursy, szkolenia, konferencje naukowe:

 • Kurs Terapia ręki, Warszawa
 • Kurs Fizjoterapia w neonatologii, Warszawa
 • Konferencja naukowo-szkoleniowa Zestawienie form zaburzeń mowy a praktyka logopedyczna, Warszawa
 • Szkolenie Promoting the Identification of Autism in Infancy and Toddlerhood. The Social Attention and Communication Study, Warszawa
 • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się, Kraków
 • Specjalistyczne Warsztaty Neurologopedyczne Wczesne wspomaganie funkcji oralnych dziecka w świetle koncepcji NDT-Bobath, Łódź
 • Szkolenie Diagnoza i terapia dysfagii, Warszawa
 • Szkolenie Całościowe zaburzenia rozwoju – ich przyczyny i diagnostyka oraz obserwacja, ocena i planowanie terapii, Warszawa
 • Konferencja Diagnoza, leczenie i terapie towarzyszące w świetle dowodów i praktyki, Fundacja Przyjaźni Ludzi i Zwierząt CZE-NE-KA i Centrum Medyczne Kajtek, Warszawa
 • Szkolenie Monitorowanie rozwoju niemowląt i małych dzieci w Polsce w kierunku Spektrum Zaburzeń Autystycznych: The Social Attention and Communication Study – Revised (SACS-R), Warszawa
 • Szkolenie ADOS-2 i ADI-R w ramach projektu naukowego realizowanego przez Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego pt. Adaptacja i walidacja polskiej wersji ADOS-2 i ADI-R – narzędzi służących do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu i monitorowania postępów w terapii osób nimi dotkniętych – dla celów standaryzacji procesu diagnostycznego, Warszawa
 • Konferencja Mamo, Tato, czy mam autyzm?, Fundacja SYNAPSIS, Warszawa
 • Szkolenie podstawowe z zakresu Programu Rozwoju Komunikacji MAKATON, Warszawa

Doświadczenie zawodowe:

 • Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna, Warszawa – praktyka dyplomowa
 • Poradnia Logopedyczna Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa – praktyka specjalistyczna z zakresu afazji
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym, Warszawa – praktyka specjalistyczna z zakresu dyzartrii oraz oligofrenologopedii
 • Przedszkole Nr 328 Akademia pod czereśnią, Warszawa – praktyka wprowadzająca
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 10, Warszawa – praktyka asystencka
 • Przedszkole nr 406, Warszawa – roczny wolontariat w charakterze logopedy
 • Niepubliczne Przedszkole Bambino w Markach
 • Poradnia Rehabilitacji Neurologicznej dla Dzieci i Młodzieży AGA w Warszawie – praca w charakterze logopedy
 • Asystent w Pracowni Logopedii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Wystąpienia na konferencjach naukowych:

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Logopedia – tradycja i perspektywy rozwoju, Warszawa, 2017 – referat pt. GORA – gesty obrazujące ruchy artykulatorów
 • Konferencja Międzynarodowa z cyklu OSOBA – Interdyscyplinarne konteksty wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, Warszawa, 2016 – referat pt. Zmysł dotyku we wczesnej interwencji logopedycznej – sesja posterowa
 • Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna Funkcjonowanie społeczne dzieci z problemami komunikacyjnymi, Rzeszów, 2016 – referat pt. Fenomen dotyku w logopedii – sesja posterowa oraz Fenomen dotyku we wczesnej interwencji logopedycznej – wystąpienie
 • Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej, Chorzów, 2015 – wystąpienie pt. GORA – Gesty Obrazujące Ruchy Artykulatorów

Publikacje:

 • Lorens G., Karwowska A., Więcek-Poborczyk I. (2017): ©GORA – Gesty Obrazujące Ruchy Artykulatorów (monografia współautorska), Harmonia Universalis, Gdańsk
 • Lorens G., Karwowska A. (2017): ©GORA - Gesty Obrazujące Ruchy Artykulatorów, w: Pluta-Wojciechowska D., Sambor B. (red.) LOGOPEDIA XX wieku, Współczesne tendencje w logopedii, Harmonia Universalis, Gdańsk, s. 375-386
 • Lorens G., Karwowska A. (2017): Fenomen dotyku we wczesnej interwencji logopedycznej, w: Myszka A., Bieńkowska K. (red.) Głos Język Komunikacja 4. Funkcjonowanie społeczne osób z problemami komunikacyjnymi, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, s. 107-116
 • Jakóbiak A., Lorens G. (2015): Gesty GORA – wspomaganie terapii dzieci z zaburzoną kinestezją artykulacyjną, w: Forum Logopedy, styczeń 2015 (nr 5)
 • Jakóbiak A., Lorens G. (2015): Rola wczesnej interwencji logopedycznej w zminimalizowaniu lub zapobieganiu nadwrażliwości oralnej u dzieci przedwcześnie urodzonych, w: Wczesna interwencja w logopedii pod red. naukową Jacka J. Błeszyńskiego i Ditty Baczała (publikacja książkowa), Grupa Wydawnicza Harmonia, Gdańsk, ISBN 978-83-7744-079-7

Zapraszamy również na stronę Zespół Centrum Adesse w mediach.