Barbara Rajzer

psycholog, pedagog, terapeuta SI

Wykształcenie:

 • Studia dzienne na Wydziale Pedagogiki Uniersytetu Warszawskiego, tytuł magistra pedagoga
 • Podyplomowe studia  WSPS Zarządzanie potencjałem ludzkim
 • Podyplomowe studia WSSE Terapia pedagogiczna uczniów z dysleksją, ADHD oraz zaburzeniami zachowania
 • Szkoła SWPS Psychologia kliniczna

Kursy i szkolenia:

 • Poznawczo-behawioralna terapia dziecka z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, CMPPP
 • Metoda dobrego startu – sesja teoretyczna, MNODN
 • Pierwszy i drugi stopień szkolenia z terapii integracji sensorycznej, PSTIS
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna dziecka dyslektycznego, CMPPP
 • Warsztaty poświęcone dzieciom z ADHD, CBT
 • Dwustopniowy kurs metody HANDLE
 • Wczesne rozpoznawanie zaburzeń i praca z dzieckiem z uszkodzonym OUN – Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
 • Staż diagnostyczny zaburzeń integracji sensorycznej Sensum Mobile (Z.Przyrowski)
 • Stosowana Analiza Zachowania – kurs III stopniowy terapii behawioralnej, PSTB
 • Praca z osobą przejawiająca trudne zachowania, PSTB
 • Rozwijanie samodzielności dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, PSTB
 • Rozwijanie komunikacji u osób z zaburzeniami rozwojowymi, PSTB
 • Rozwijanie umiejętności kluczowych dla funkcjonowania dziecka z zaburzeniami rozwojowymi w grupie rówieśniczej, PSTB
 • Dziecko wiotkie w terapii. Ustalenie programu ćwiczeń, Animus Medica SC
 • Tomats Training Solisten – poziom I, Tomatis Developpement S.A. Luxembourg
 • Tomats Training TLTS – poziom II, Tomatis Developpement S.A. Luxembourg
 • Tomats Training Language Learning Integration, Tomatis Developpement S.A. Luxembourg
 • Kurs I stopnia metody The Early Start Denver Model (ESDM Introductory Workshop), Centrum Adesse, Warszawa
 • Kurs II stopnia metody The Early Start Denver Model (ESDM Advanced Workshop), Centrum Adesse, Warszawa
 • Szkolenie Monitorowanie rozwoju niemowląt i małych dzieci w Polsce w kierunku Spektrum Zaburzeń Autystycznych: The Social Attention and Communication Study – Revised (SACS-R), Warszawa

Doświadczenie zawodowe:

 • Staż w Ośrodku Interwencji Kryzysowej – prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych, praca z dziećmi z zaburzeniami zachowania, indywidualna praca z dziećmi z trudnościami w uczeniu się
 • Fundacja Rozwiązać Autyzm – prowadzenie terapii integracji sensorycznej
 • Psychologiczna Pracownia Konsultacyjno-Wychowawcza – udział w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych
 • Fundacja na Rzecz Rodzin z Autyzmem i Innymi Dysfunkcjami OKNO – prowadzenie terapii integracji sensorycznej