Dorota Davies

psycholog
certyfikowany terapeuta metody ESDM

Wykształcenie:

 • 2017: uzyskanie międzynarodowego certyfikatu terapeuty ESDM
 • 2001-2007: pięcioletnie studia na kierunku Psychologia, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kursy, szkolenia, konferencje naukowe:

 • Zaburzenia współistniejące ze spektrum autyzmu z uwzględnieniem farmakoterapii, Ośrodek Szkolenia SCOLARIS, Warszawa, 2019
 • Lego-based therapy training, Bricks for Autism endorsed by Cambridge University Autism Research Center, Cambridge, 2018
 • Jak wspomagać dzieci z autyzmem w rozwijaniu funkcjonalnej komunikacji (57 godzin), Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Synapsis, Warszawa, 2018
 • Kurs II stopnia metody The Early Start Denver Model (ESDM Advanced Workshop), Centrum Adesse, Warszawa, 2016
 • Krok po Kroku do samodzielności – program szkoleniowy dla profesjonalistów i rodziców dzieci z autyzmem, Krok po Kroku Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin, Warszawa, 2015
 • Kurs I stopnia metody The Early Start Denver Model (ESDM Introductory Workshop), Centrum Adesse, Warszawa, 2015
 • Szkolenie podstawowe PECS, Pyramid Educational Consultants of Poland, Warszawa, 2012
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem, Fundacja Synapsis, Warszawa, 2015
 • Aktywizacja zawodowa i społeczna osób z autyzmem i zespołem Aspergera – konferencja szkoleniowa, Fundacja Synapsis, Warszawa, 2012
 • Kurs edukacyjny z wiedzy o autyzmie dla rodziców i opiekunów dzieci z autyzmem, jako wsparcie kwalifikacyjne i wychowawcze, Fundacja Synapsis Warszawa, 2012
 • Jeśli chodzi o mnie, to mam jedną rzecz niezwykłą – inni nazywają to niepełnosprawnością, a ja nazywam darem. To zespół Aspergera – Luke Jackson, „Świry, dziwadła i zespół Aspergera” – szkolenie z zakresu diagnozy i terapii  zespołu Aspergera, Fundacja Synapsis, Warszawa, 2012

Doświadczenie zawodowe:

 • styczeń 2017-luty 2017: Przedszkole Integracyjne „Ala ma kota”– staż terapeutyczny (współprowadzenie zajęć grupowych i indywidulanych dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu)
 • październik 2015-czerwiec 2016: Ośrodek dla Dzieci z Autyzmem Fundacji Synapsis – staż terapeutyczny (30 godzin zajęć terapeutycznych, 65 godzin prowadzenia zajęć terapeutycznych i edukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu)
 • kwiecień 2012-kwiecień 2014: Fundacja Synapsis, Pracownia Rzeczy Różnych – prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych dla dorosłych osób z autyzmem