dr Joanna Kwasiborska-Dudek

neurologopeda, pedagog specjalny
certyfikowany terapeuta metody ESDM
certyfikowany trener metody ESDM

Członek Zarządu Centrum Adesse (j.kwasiborska-dudek@adesse.pl)

Dr Joanna Kwasiborska-Dudek od ponad 18 lat pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi o różnej etiologii. Od ponad 16 lat wykłada na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W 2009 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.

Dzięki współpracy z Uniwersytetem La Trobe w Melbourne sprowadziła do Polski narzędzia przesiewowe SACS do wykrywania zaburzeń ze spektrum autyzmu. Wzięła aktywny udział w przeprowadzeniu pierwszego etapu walidacji polskiej wersji narzędzi do diagnozy autyzmu ADOS i ADI-R. Dzięki współpracy z UC Davis MIND Institute i ośrodkiem ASELCC sprowadziła do Polski metodę terapii ESDM dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Dr Joanna Kwasiborska-Dudek była pierwszym w Polsce (a zarazem trzecim w Europie) certyfikowanym terapeutą modelu ESDM, a także pierwszym certyfikowanym trenerem tej metody w Europie. Jest jedynym trenerem ESDM w Polsce.

W trakcie stażu w ośrodku ASELCC w Melbourne uzyskała dodatkowe uprawnienia do pracy z rodzicami dzieci z ASD w ramach metody ESDM, a podczas pierwszego na świecie szkolenia dla trenerów ESDM zorganizowanego przez UC Davis MIND Institute w Sacramento uzyskała uprawnienia do prowadzenia coachingu rodziców w nowym modelu P-ESDM.

Jako redaktor naukowy podręcznika ESDM dla specjalistów czuwała nad zgodnością polskiego wydania z założeniami metody.

Dr Joanna Kwasiborska-Dudek została wpisana na prestiżową listę osób współpracujących z centrum badawczym OTARC przy La Trobe University w Melbourne: Research collaborations and partnerships (zakładka International).

Wykształcenie:

 • 2000: ukończone pięcioletnie studia logopedyczne na kierunku pedagogika specjalna, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej (obecnie Akademia Pedagogiki Specjalnej) im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa
 • 2003: ukończone Specjalistyczne Studium Neurologopedii, Lublin
 • 2009: nadany stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Wydział Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • 2009: uzyskanie uprawnień do prowadzenia badań przesiewowych z użyciem narzędzi SACS, La Trobe University, Melbourne, Australia
 • 2010: uzyskanie certyfikatów ADOS i ADI-R, University of Dublin, Trinity College, Irlandia
 • 2012: zdobycie międzynarodowego certyfikatu terapeuty ESDM
 • 2013: uzyskanie uprawnień do prowadzenia badań przesiewowych z użyciem zrewidowanej wersji narzędzi SACS-R, La Trobe University, Melbourne, Australia
 • 2014: uzyskanie uprawnień do prowadzenia coachingu rodziców dzieci z ASD (P-ESDM), UC Davis MIND Institute, Sacramento, USA
 • 2014: zdobycie międzynarodowego certyfikatu trenera ESDM

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Orientacja w zakresie pedagogiki specjalnej w Holandii, Utrecht, Amsterdam, Holandia
 • AAC alternatywna i augmentatywna komunikacja, Londyn, Wielka Brytania
 • Techniki komputerowe wykorzystywane w edukacji dzieci i  młodzieży z m.p.d., Londyn, Wielka Brytania
 • Terapia logopedyczna dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, Warszawa
 • Diagnoza i terapia dziecka z niepełnowartościowym układem nerwowym, Kraków
 • Praca pedagogiczna z dziećmi i dorosłymi metodą komunikacji symbolicznej Bliss – międzynarodowe uprawnienia do pracy pedagogicznej z dziećmi i dorosłymi metodą komunikacji symbolicznej Bliss, Warszawa
 • Wspomagające sposoby porozumiewania się (trzy stopnie), Kwidzyn
 • Glottodydaktyka przedszkolna i wczesnoszkolna – licencja ukończenia studiów glottodydaktycznych, Sopot
 • Wady wymowy towarzyszące dyslalii, dyzartrii, afazji, Kazimierz Dolny nad Wisłą
 • Techniki komputerowe pomocą w edukacji dzieci z porażeniem mózgowym i niesprawnym ruchowo, HARPO, Milanówek
 • Metoda psychostymulacyjna M. Młynarskiej, T. Smereki, Warszawa
 • Emisja głosu, dykcja i artykulacja, Warszawa
 • Kwalifikacja oraz postępowanie logopedyczne z pacjentami z wszczepionym wielokanałowym implantem ślimakowym, Warszawa
 • Wykorzystanie TI (technologii informacyjnej) w procesie kształcenia, Gdańsk – Sobieszewo
 • Integracja odruchów twarzy wg metody dr Swietłany Masgutowej, Warszawa
 • Integracja odruchów posturalnych i dynamicznych z układem ruchowym całego ciała, Warszawa
 • Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych, Warszawa
 • Test Bostoński, Warszawa
 • Ruch dla uczenia się (Move to Learn) – efektywny program percepcyjno-motoryczny do zastosowania w twojej klasie, Warszawa
 • Diagnoza pierwszych symptomów autyzmu - narzędzia do badań przesiewowych SACS, Melbourne, Australia
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej, Warszawa
 • Fizjoterapia w neonatologii, Warszawa
 • Kurs pierwszego stopnia metody HANDLE Get a HANDLE on Neurodevelopmental Differences – certyfikat The HANDLE Institute, Warszawa
 • ADOS-G Clinical Training – certyfikat Trinity Centre for Health Sciences, University of Dublin, Trinity College, Department of Psychiatry, Dublin, Irlandia
 • ADI-R Reliability Course, Trinity Centre for Health Sciences, University of Dublin, Trinity College, Department of Psychiatry, Dublin, Irlandia
 • ADOS Research Training, Trinity Centre for Health Sciences, University of Dublin, Trinity College, Department of Psychiatry, Dublin, Irlandia
 • Seminar on Administration and Scoring of Bayley Scales of Infant and Toddler Development – Third Edition (BAYLEY-III), Warszawa
 • Szkolenie Promoting the Identification of Autism in Infancy and Toddlerhood. The Social Attention and Communication Study, Warszawa
 • Szkolenie podstawowe PECS, Warszawa
 • Szkolenie The Early Start Denver Model (ESDM), Victorian Autism Specific Early Learning and Care Centre (ASELCC), Margot Prior Wing, La Trobe University, Melbourne, Australia – zakończone zdobyciem międzynarodowego certyfikatu terapeuty ESDM
 • Szkolenie The Early Start Denver Model (ESDM) Parent Module, Victorian Autism Specific Early Learning and Care Centre (ASELCC), Margot Prior Wing, La Trobe University, Melbourne, Australia
 • Szkolenie Monitorowanie rozwoju niemowląt i małych dzieci w Polsce w kierunku Spektrum Zaburzeń Autystycznych: The Social Attention and Communication Study – Revised (SACS-R), Warszawa
 • Szkolenie ESDM Parent Coaching Workshop (P-ESDM), UC Davis MIND Institute, Sacramento, USA

Doświadczenie zawodowe:

Od 2001 roku praca na etacie asystenta, a od 2009 roku na etacie adiunkta, w Pracowni Logopedii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 40.

Doświadczenie zawodowe zdobyte za granicą:

 • 1997: Hogeschool van Utrecht, Holandia
 • 1997: Nash College of Further Education, Bromley, Wielka Brytania – udział w wakacyjnych turnusach terapeutycznych – praca z dziećmi z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, mózgowym porażeniem dziecięcym, niepełnosprawnością sprzężoną
 • 1998-1999: Nash College of Further Education, Bromley, Wielka Brytania – półtoraroczna praktyka – praca z młodzieżą mającą trudności w mówieniu; ponad 80% uczniów stanowiły osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • 2009: La Trobe University, Melbourne, Australia
 • 2010: Trinity Centre for Health Sciences, University of Dublin, Trinity College, Dublin, Irlandia
 • 2012 i 2013: Autism Specific Early Learning and Care Centre (ASELCC), La Trobe University, Melbourne, Australia

Doświadczenie zawodowe zdobyte w kraju:

 • 2001-2004: Laboratorium Zaburzeń Mowy Czytania i Pisania Zakładu Logopedii Akademii Pedagogiki Specjalnej, ul. Spiska 16 – prowadzenie terapii logopedycznej
 • 2002: obóz rehabilitacyjny w Czerniawie – prowadzenie terapii logopedycznej
 • 2005-2010: Poradnia Logopedyczna Akademii Pedagogiki Specjalnej, ul. Częstochowska 12, a następnie Poradnia Logopedyczna przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym – prowadzenie terapii neurolopedycznej

Udział w konferencjach doszkalających

Wystąpienia na konferencjach naukowych

Publikacje

Zapraszamy również na stronę Zespół Centrum Adesse w mediach.