Marta Załęska-Sęk

psycholog
certyfikowany terapeuta metody ESDM

Wykształcenie:

 • 2017: uzyskanie międzynarodowego certyfikatu terapeuty ESDM
 • 2009-2014: Wydział Psychologii, specjalizacje: Psychologia zdrowia i Pomoc psychologiczna dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, Uniwersytet Warszawski

Kursy i szkolenia:

 • Szkolenie Podejście Verbal Behavior (VB) i zastosowanie narzędzia VB-MAPP w terapii trudności komunikacyjnych u dzieci o zaburzonym rozwoju, Warszawa, 2017
 • XI warszataty Jak nauczyć czytania i pisania dzieci niemówiące? AAC i strategie nauki czytania i pisania we wczesnej interwencji, przedszkolu i szkole, Stowarzyszenie "Mówić bez słów" , Warszawa, 2017
 • Konferencja AAC by the Bay, The Bridge School (transmisja), Warszawa, 2017
 • Kurs II stopnia metody The Early Start Denver Model (ESDM Advanced Workshop), Centrum Adesse, Warszawa 2016
 • Metoda Projektu w pracy z dziećmi Małgorzata Kowalska, Warszwa, 2016
 • Szkolenie Skuteczne kroki, by z autyzmem żyło się łatwiej... – wprowadzenie do pracy z dzieckiem metodą RDI, Przystań Szkraba, Warszawa, 2015
 • Szkolenie Dysleksja. Podstawy diagnozy i terapii w praktyce. Funkcje słuchowe, wzrokowe, czytanie, dysortografia, Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości, Warszawa, 2015
 • Szkolenie Wczesne rozpoznawanie zaburzeń i praca z dzieckiem z nieprawidłowym napięciem mięśniowym, Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości, Warszawa, 2015
 • Szkolenie Dojrzałość szkolna dzieci pięcio- i sześcioletnich oraz jej diagnoza, Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości, Warszawa, 2015
 • Kurs Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I stopnia, Soyer Centrum Szkoleniowe, Marki (uprawnienia do samodzielnego prowadzenia zajęć), 2014
 • Warsztaty Wprowadzamy AAC, Przystań Szkraba, Warszawa, 2014
 • Szkolenie AAC – Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się dzieci ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się, 2014
 • Kurs MAKATON – Poziom pierwszy, szkolenie podstawowe, Program Rozwoju Komunikacji MAKATON (certyfikat uprawniający do stosowania znaków MAKATON w terapii osób z trudnościami w porozumiewaniu się), 2014
 • Szkolenie Stosowana Analiza Zachowania (ABA) w praktyce. Jak pracować z dziećmi z autyzmem, Szkoła Podstawowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Przylądek, 2013
 • Kurs I stopnia metody The Early Start  Denver Model (ESDM Introductory Workshop), Centrum Logopedyczne Adesse, Warszawa, 2013
 • Kurs Animator zabaw dla dzieci, Akademia Animatora, Warszawa, 2013
 • Zaawansowany Kurs Dogoterapii III stopnia, Stowarzyszenie "Zwierzęta Ludziom", Warszawa-Wesoła, 2013
 • Zaawansowany Kurs Dogoterapii II stopnia, Stowarzyszenie "Zwierzęta Ludziom", Warszawa-Wesoła, 2012
 • Zaawansowany Kurs Dogoterapii I stopnia, Stowarzyszenie "Zwierzęta Ludziom", Warszawa-Wesoła, 2012

Doświadczenie zawodowe:

 • 2014 do chwili obecnej: Ośrodek Terapeutyczny "Przystań Szkraba" – psycholog
 • 2013-2015: Fundacja "Hej Koniku" / Stowarzyszenie Terapeutów – asystent / terapeuta cień
 • 2013-2014: Fundacja SCOLAR – prowadzący zajęcia terenowe w ramach programu Aktywni przez Integrację
 • 2012-2013: Szkoła Podstawowa Wspierania Rozwoju, ul. Toruńska 23, Warszawa – praktykantka/stażystka
 • 2012: Stowarzyszenie "Zwierzęta Ludziom" – wolontariuszka