Nina Zarzycka

neurologopeda, pedagog specjalny, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej
certyfikowany terapeuta metody ESDM

Wykształcenie:

 • 2016: uzyskanie międzynarodowego certyfikatu terapeuty ESDM
 • 2015: Podyplomowe Studia Neurologopedii Klinicznej z Wczesną Interwencją Logopedyczną, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu
 • 2013: Podyplomowe Studia Wczesnej Interwencji Logopedycznej, Uniwersytet Gdański
 • 2011: Podyplomowe Studia Logopedii, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • pięcioletnie studia na kierunku Pedagogika specjalna, specjalności: Surdopedagogika oraz Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Kursy i szkolenia:

 • Szkolenie Monitorowanie rozwoju niemowląt i małych dzieci w Polsce w kierunku Spektrum Zaburzeń Autystycznych: The Social Attention and Communication Study – Revised (SACS-R), Warszawa, 2014
 • Staż logopedyczny prowadzony przez Ośrodek dla Dzieci z Autyzmem Fundacji SYNAPSIS, Warszawa, 2011-2012
 • Szkolenie podstawowe z zakresu Programu Rozwoju Komunikacji MAKATON, Warszawa, 2012
 • Szkolenie II stopnia z zakresu Programu Rozwoju Komunikacji MAKATON, Warszawa, 2013
 • Szkolenie z zakresu diagnozy AAC; stosowanie oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia Sprawdź, jak się porozumiewam, Kwidzyń, 2013
 • Szkolenie Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych, I i II stopień, Kwidzyń, 2013
 • Szkolenie AAC - wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się dzieci ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się, Warszawa, 2013
 • Szkolenie AAC – poziom podstawowy, Warszawa, 2013
 • Szkolenie Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy – wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem od 0 do 2 r.ż., Warszawa, 2013
 • Szkolenie Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci, Warszawa, 2012
 • Szkolenie Terapia ręki część 1, Warszawa, 2012
 • Szkolenie Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem, Warszawa, 2011
 • Kurs Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością, Warszawa, 2012
 • Kurs Podstawy ortodoncji z uwzględnieniem dysfunkcji narządu żucia i leczenia aparatami czynnościowymi, Warszawa, 2011
 • Kurs Język migowy dla pracowników socjalnych, I i II stopień, Warszawa, 2010
 • Kurs Elementy metody werbo-tonalnej, Wrocław (część 1), Warszawa (cześć 2), 2010
 • Kurs Teoria i diagnoza dysleksji rozwojowej, Wrocław, 2010
 • Warsztaty Moje sylabki – nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną”, Kraków, 2011

Doświadczenie zawodowe:

 • 2013 do chwili obecnej:  Zespół Szkół Specjalnych nr 98 – logopeda
 • 2013 do chwili obecnej: Centrum Twórczej Edukacji i Terapii „Hulajnoga” s.c. – logopeda
 • 2013 do chwili obecnej: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej „Promyk” – logopeda
 • 2012-2013: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Przystań szkraba” – logopeda
 • 2011-2013: Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej „Tęcza” – logopeda
 • 2012-2013: Żłobek – klub malucha „Łączka bączka” – logopeda
 • 2009-2011: Dźwięki Marzeń – Ogólnopolski Program Rehabilitacji Małych Dzieci z Wadą Słuchu – terapeuta słuchu i mowy

Konferencje naukowe:

 • I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Słucham więc potrafię, Listening is I can. Terapia Audytywno-Werbalna w teorii i praktyce, Kajetany, 2010
 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Programu Dźwięki Marzeń Rehabilitacja dziecka niesłyszącego w warunkach domowych,  doświadczenia polskie i amerykańskie – znaczenie wczesnej terapii, Warszawa, 2010
 • Konferencja logopedyczna Różne aspekty opóźnionego rozwoju mowy, Katowice, 2010
 • I Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna Nowa logopedia – zagadnienia mowy i myślenia, Kraków, 2009
 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zestawienie form zaburzeń mowy a praktyka logopedyczna, Warszawa, 2009