Sylwia Sienkiewicz

logopeda, pedagog specjalny

Wykształcenie:

 • 2002: ukończone pięcioletnie studia na kierunku Pedagogika specjalna, specjalność Logopedia, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Wybrane kursy i szkolenia:

 • 2018: konferencja Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej w praktyce
 • 2017: szkolenie Jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi uczniów w szkole – aspekty prawne i psychologiczne, NPDN Fundacji „Pomoc Autyzm”
 • 2013-2014: Kurs Tutoring szkolny: nowa jakość w relacjach Uczniowie – Nauczyciele – Rodzice, uzyskanie certyfikatu tutora
 • 2013: Kurs internetowy OPERON Indywidualizacja w praktyce – uczniowie z SPE
 • 2012-2013: Kurs internetowy OPERON Warsztat skutecznego nauczyciela – wsparcie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się z klas IV – VI
 • 2011-2012: Kurs internetowy OPERON Profesjonalny warsztat specjalisty terapii pedagogicznej
 • 2008: Szkolenie Całościowe zaburzenia rozwojowe – ze szczególnym uwzględnieniem Zespołu Aspergera – Jak rozpoznać, jak pomóc?, SCOLAR
 • 2007: Warsztaty doskonalące umiejętności wychowawcze nauczycieli Szkoła dla rodziców i wychowawców
 • 2006: Warsztaty  przedmiotowo-metodyczne Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej
 • 2006: Szkolenie w zakresie prowadzenia badań przesiewowych słuchu, wzroku i mowy za pomocą programów multimedialnych Słyszę, Widzę, Mówię, zorganizowane przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
 • 2005: Kurs doskonalący Podstawy prawa oświatowego
 • 2004: Kurs doskonalący Metody pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych (uczeń z ADHD, dysleksją, dyskalkulią i zaburzeniami zachowania)

Doświadczenie zawodowe:

 • 2009 do chwili obecnej: Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami, ul. Skuterowa 9, Warszawa – logopeda
 • 2018 do chwili obecnej: Centrum Rozwoju Dziecka i Rodziny, ul. Karolinki 42, Warszawa – logopeda
 • 2002-2019: Szkoła Podstawowa nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino, ul. Bruna 11, Warszawa – pedagog wspomagający w klasie integracyjnej, logopeda, certyfikowany tutor
 • 2008-2013: „Rodzice i Dzieci" Gabinet Psychologiczno - Pedagogiczny, ul. Sienna 55, Warszawa – logopeda
 • 2004-2012: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Szczęśliwicka 40, Warszawa – współpraca w zakresie prowadzenia ćwiczeń ze studentami studiów niestacjonarnych z przedmiotów: Podstawy logopedii, Multimedialne środki dydaktyczne w logopedii oraz Praktyki zawodowe
 • 2008-2009: Punkt Rozwoju – Gabinet Psychologiczny dla Dzieci i Młodzieży, ul. Cieszkowskiego 1/3, Warszawa – logopeda
 • 2005: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „TOP”, ul. Raszyńska 8/10, Warszawa – logopeda
 • 2003-2005: Poradnia Logopedyczna Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Częstochowska 12, Warszawa - logopeda

Wystąpienia na konferencjach:

 • Wystąpienie na konferencji Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej (organizatorzy: Dzielnicowe Centrum Integracji w Dzielnicy Mokotów oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8) – prezentacja pt. Trening Umiejętności Społecznych i komunikacji językowej jako metoda pracy socjoterapeutycznej