O nas

Celem działalności Centrum Adesse jest jak najwcześniejsza, skuteczna pomoc dzieciom z różnorakimi nieprawidłowościami rozwojowymi. Dążymy do poprawy funkcjonowania dzieci, a dzięki temu polepszenia jakości życia ich samych oraz ich rodzin.

Cel ten staramy się osiągnąć poprzez trzy główne składowe skutecznych oddziaływań:

  • wczesne rozpoznanie,
  • wczesną diagnozę oraz
  • wczesną interwencję terapeutyczną.

Wczesne rozpoznanie symptomów zaburzeń rozwojowych jest pierwszym krokiem do postawienia właściwej diagnozy.

Wczesna diagnoza daje możliwość skorzystania ze specjalistycznej, właściwie ukierunkowanej wczesnej interwencji terapeutycznej.

Wcześnie rozpoczęta terapia – w związku ze spadającą z wiekiem plastycznością układu nerwowego dziecka – skutkuje lepszymi rezultatami i efektywniej kieruje dziecko bliżej prawidłowego toru rozwojowego.

Zespół Centrum Adesse to grupa współpracujących ze sobą specjalistów różnych dziedzin, bogatych w wieloletnie doświadczenie praktyczne. Praca zespołowa pozwala nam na kompleksowe podejście do problemów dzieci i zaproponowanie właściwych modeli terapeutycznych i programów interwencji.

Część zespołu Centrum Adesse specjalizuje się w problematyce zaburzeń ze spektrum autyzmu. Proponowany przez nas model wczesnej interwencji realizowany jest w oparciu o rozpoznawane na całym świecie programy, narzędzia i metody.

Model ten bazuje na trzech składowych skutecznych oddziaływań:

  1. Wczesne rozpoznanie nieprawidłowych symptomów oraz określenie stopnia ryzyka autyzmu przy użyciu narzędzi do badań przesiewowych, których skuteczność została zweryfikowana w zakrojonych na szeroką skalę badaniach naukowych (SACS-R),
  2. Wczesna diagnoza przy zastosowaniu wystandaryzowanych instrumentów diagnostycznych stosowanych w diagnozie klinicznej na całym świecie (ADOS-2 i ADI-R),
  3. Wczesna interwencja terapeutyczna w oparciu o metodę opracowaną przez specjalistów o światowej renomie, której skuteczność została potwierdzona empirycznymi badaniami naukowymi (ESDM).

Model wczesnej interwencji dla dzieci z autyzmem realizujemy we współpracy z renomowanymi ośrodkami naukowymi i terapeutycznymi z Australii i Stanów Zjednoczonych:

Model realizujemy przy wsparciu merytorycznym światowych ekspertów w dziedzinie autyzmu: prof. Cheryl Dissanayake, prof. Sally Rogers, dr Cynthii Zierhut, dr Josephine Barbaro.

Dr Joanna Kwasiborska-Dudek – założycielka i dyrektorka Centrum Adesse – została wpisana na prestiżową listę osób współpracujących z centrum badawczym OTARC przy La Trobe University w Melbourne: Research collaborations and partnerships (zakładka International)