Udział w konferencjach doszkalających

Udział w konferencjach doszkalających dr Joanna Kwasiborska-Dudek:

 • Wspomagające sposoby porozumiewania się, Kwidzyn
 • Porozumiewanie się dzieci i dorosłych z różnymi dysfunkcjami OUN z otoczeniem, Czerniawa
 • Second Congress of Croatia Speech and Language Pathologists. Speech and Language Pathology in the New Millenium, Zagrzeb, Chorwacja
 • Edukacja językowa i matematyczna dzieci, Sopot
 • Oddech i elementy emisji w mowie, Warszawa
 • Wieczne dzieci czy dorośli. Problem seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną, Warszawa
 • Wczesne wykrywanie i rehabilitacja zaburzeń słuchu u dzieci, Warszawa
 • Metody wspomagające rozwój mowy w różnych jego opóźnieniach, Warszawa
 • Logopedia – teoria i praktyka, Wrocław
 • Problemy emisji głosu w mowie i śpiewie - część I i II, Warszawa
 • Terapeutyczne i diagnostyczne rezultaty u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – aktualny stan badań i perspektywy, Wrocław
 • Od diagnozy do terapii logopedycznej w dysfunkcjach ośrodkowego układu nerwowego, Warszawa
 • Trudności w porozumiewaniu się językowym jako problem interdyscyplinarny, Warszawa
 • Rain Man jest wśród nas. Współczesne formy pomocy osobom z autyzmem w ujęciu systemowym, Kraków
 • Dostępność świadczeń dla osób z autyzmem na Mazowszu – problemy i drogi rozwiązywania, Warszawa
 • Asia Pacific Austism Conference 2009, Sydney, Australia
 • Teoria L. Wygotskiego podstawą praktycznych rozwiązań wspomagających wszechstronny rozwój dziecka w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej, Warszawa
 • Systemowe podejście we wspomaganiu rozwoju, edukacji, życia zawodowego i społecznego osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, Poznań
 • Autyzm specyficzne potrzeby kompleksowa terapia, Warszawa
 • IX International Congress Autism-Europe A Future for Autism, Catania, Włochy
 • ADHD u młodzieży, Warszawa
 • Zachowania werbalne w ujęciu analizy zachowania: od teorii do terapii, Warszawa
 • Diagnoza zespołu Aspergera, Warszawa
 • Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci, Warszawa
 • Let's Talk Together AAC in Europe, Warszawa
 • Trudne zachowania pozytywne podejście, Warszawa
 • SLI – Specyficzne Zaburzenia Językowe: diagnoza, prognoza, interwencja, Warszawa
 • OTARC's Research Forum, Olga Tennison Autism Research Centre, La Trobe Univeristy, Australia
 • X International Congress Autism-Europe New Dimensions for Autism, Budapeszt, Węgry
 • Konferencja szkoleniowa Osoby z zespołem Aspergera – świat emocji, prof. Tony Attwood, Warszawa
 • Konferencja The Summer Institute on Neurodevelopmental Disorders, University of California, Davis, USA