Warsztaty ESDM dla rodziców

Zapraszamy rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku od 12 do 36 miesiąca życia na pierwsze w Polsce warsztaty ESDM dla rodziców.

Warsztaty rozpoczną się od oceny funkcjonowania dziecka w oparciu o kartę obserwacyjną modelu ESDM i sporządzenia indywidualnego programu terapeutycznego wyznaczającego cele terapii. Druga część warsztatów poświęcona będzie zdobywaniu przez rodziców umiejętności do samodzielnej pracy z dzieckiem w domu.

Warsztaty prowadzone będą przez dr Joannę Kwasiborską-Dudek – jedynego w Europie certyfikowanego trenera ESDM, która w sierpniu 2014 roku uzyskała dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia coachingu rodziców w ramach modelu ESDM. Towarzyszyć jej będzie zespół certyfikowanych terapeutów Centrum Adesse: mgr Agnieszka Beker, dr Maja de Ines oraz mgr Tomasz Mróz.
W trakcie warsztatów rodzice będą mieli również możliwość konsultacji z lekarzem psychiatrą, dr Agatą Matuszewską.

Warsztaty odbędą się w kameralnym gronie kilku rodzin, co zagwarantuje indywidualne podejście do każdej rodziny, optymalne wykorzystanie czasu i indywidualny, bezpośredni kontakt każdej z rodzin ze wszystkimi terapeutami prowadzącymi zajęcia.

Pierwsza edycja warsztatów odbędzie się w dniach 21-22 lutego 2015 r. (sobota i niedziela) w siedzibie Centrum Adesse przy ulicy Bagno 2 w Warszawie.

21 lutego (sobota):
09:30 – 11:00 : zapraszamy rodziców z dzieckiem
14:30 – 17:30 : zapraszamy samych rodziców

22 lutego (niedziela):
10:00 – 11:30 : zapraszamy rodziców z dzieckiem
15:00 – 17:00 : zapraszamy rodziców z dzieckiem

Cena warsztatów: 1490 zł (obejmuje indywidualną ocenę funkcjonowania dziecka i program terapeutyczny)

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztatach proszone są o kontakt z recepcją Centrum Adesse do dnia 16 lutego 2015 r. (poniedziałek).

Serdecznie zapraszamy!


Uwaga: warsztaty nie są przeznaczone dla specjalistów pragnących zapoznać się z metodą ESDM.