Wystąpienie konferencyjne na temat efektywności terapii ESDM

Drugiego kwietnia, z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, odbyła się w Marsylii konferencja pt. Aktualne badania i wczesna interwencja w autyzmie zorganizowana przez Centre de Ressources Autisme PACA. Gośćmi specjalnymi konferencji byli dr Joanna Kwasiborska-Dudek i mgr Tomasz Mróz, którzy zaprezentowali wyniki terapii ESDM realizowanej w Centrum Adesse. Wystąpienia pt. Pierwsze centrum ESDM w Europie: Centrum Adesse, Warszawa, Polska – prezentacja ośrodka i efektywności terapii ESDM wysłuchało ponad 200 osób z całej Francji – specjalistów i rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Dr Kwasiborska-Dudek i mgr Mróz zaprezentowali rezultaty sześciomiesięcznej terapii prowadzonej przez zespół certyfikowanych terapeutów ESDM, którą objęte zostały małe dzieci z diagnozą ASD – pacjenci Centrum Adesse. Analiza danych wykazała statystycznie istotne zmiany we wszystkich sferach rozwojowych! Zmiany te są wyraźnie widoczne w funkcjonowaniu dzieci objętych terapią, o czym uczestnicy konferencji mogli przekonać się naocznie porównując aktualne nagrania dzieci z filmami zarejestrowanymi przez rodziców przed rozpoczęciem terapii w Centrum Adesse.

Trwająca dwie i pół godziny prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem, o czym świadczy liczba pytań zadawanych po wystąpieniu – dotyczących zarówno modelu ESDM, procesu certyfikacyjnego ESDM, jak również coachingu rodziców prowadzonego przez dr Kwasiborską-Dudek.

Wizyta dr Kwasiborskiej-Dudek i mgra Mroza stanowi kontynuację współpracy ze specjalistami z Uniwersyteckiego Szpitala Marsylii zapoczątkowanej w styczniu tego roku.

Dziękujemy za zaproszenie! / Merci pour l'invitation!