Wielospecjalistyczna diagnoza kliniczna dzieci

Opis procesu diagnostycznego

Zespół diagnostyczny

Diagnozy kliniczne dzieci pod kątem zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) prowadzone są przez zespół specjalistów od lat związanych z tematyką autyzmu:

 

 • lek. Aneta Gołębiowska – lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, certyfikowany diagnosta ADOS-2; pracuje między innymi na Oddziale Klinicznym Stacjonarnym oraz Dziennym Psychiatrii Wieku Rozwojowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK WUM w Warszawie, Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Warszawie, w Fundacji SYNAPSIS w Warszawie;
 • mgr Aleksandra Madejowska – psycholog, certyfikowany analityk zachowania (BCBA), licencjonowana terapeutka behawioralna PLTB, certyfikowany diagnosta ADOS-2; członkini zespołu terapeutycznego Centrum Adesse (szczegółowy biogram);
 • mgr Urszula Wielgat – psycholog, certyfikowany diagnosta ADOS-2, doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego; pracuje w Poradni Autystycznej Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK WUM w Warszawie.

Etapy diagnozy

Proces diagnozowania dzieci obejmuje następujące etapy:

 

 • Etap 1 (1,5 godz.):  psycholog, spotkanie w formie zdalnej (online) – wywiad z rodzicami/ opiekunami dziecka z użyciem wystandaryzowanego narzędzia do diagnozy autyzmu ADI-R (Autism Diagnostic Interview-Revised);
 • Etap 2 (1,0 godz.): psycholog, spotkanie w formie stacjonarnej – badanie z użyciem wystandaryzowanego narzędzia do diagnozy autyzmu ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition);
 • Etap 3a (dla dzieci poniżej drugiego roku życia, 1,0 godz.): psycholog, spotkanie w formie stacjonarnej – ocena psychologiczna możliwości intelektualnych/ poziomu rozwoju dziecka z użyciem wystandaryzowanego i znormalizowanego testu DSR (Dziecięca Skala Rozwojowa);
 • Etap 3b (dla dzieci w wieku dwóch lat i starszych, 2,0 godz.): psycholog, spotkanie w formie stacjonarnej – ocena psychologiczna możliwości intelektualnych/ poziomu rozwoju dziecka z użyciem wystandaryzowanego i znormalizowanego testu SB5 (Skala Inteligencji Stanford-Binet 5);
 • Etap 4 (1,5 godz.): lekarz psychiatra i psycholog, spotkanie w formie stacjonarnej – ocena łączona, w trakcie której lekarz psychiatra prowadzi obserwację dziecka;
 • Etap 5 (1,0 godz.): psycholog, spotkanie w formie zdalnej (online) – omówienie wyników poszczególnych badań i obserwacji oraz przekazanie diagnozy.

 

Wnioski z poszczególnych obserwacji i badań są omawiane przez wszystkich członków zespołu diagnostycznego, co pozwala na wszechstronną, wielospecjalistyczną analizę zaburzeń rozwojowych dziecka i wielopłaszczyznową diagnozę.

 

W procesie diagnostycznym wykorzystywane są jedynie powszechnie uznawane narzędzia diagnostyczne, wystandaryzowane i znormalizowane na populacji polskiej, a każdy z diagnostów posiada uprawnienia do ich stosowania potwierdzone odpowiednimi certyfikatami. Gwarantuje to wysokie rzetelność i trafność postawionej diagnozy.

Koszt procesu diagnostycznego

Na cenę diagnozy klinicznej składają się:

 • koszt badań diagnostycznych (2 090,00 zł) oraz, dodatkowo,
 • koszt diagnozy psychiatrycznej (500,00 zł).

Z uwagi na zmianę formy współpracy z lekarzem psychiatrą opłata za diagnozę psychiatryczną oraz wydanie dokumentacji lekarskiej wnoszona jest oddzielnie, na ostatnim spotkaniu diagnostycznym.

 

Cena obejmuje całość pięcioetapowego procesu diagnostycznego. W cenę wliczone jest także wystawienie pisemnych opinii (obejmujących opisy wyników badań i obserwacji) oraz zaświadczenia lekarskiego.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wielospecjalistyczną diagnozą od kątem ASD w Centrum Adesse, prosimy o kontakt z recepcją (zakładka Kontakt).

Strona adesse.pl wykorzystuje pliki cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w polityce prywatności.