Aleksandra Karwowska

Zespół

Aleksandra Karwowska

Logopeda, pedagog specjalny, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej

Wykształcenie

Absolwentka pięcioletnich studiów logopedycznych na kierunku pedagogika specjalna, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Absolwentka Podyplomowego Studium Wczesnej Interwencji Logopedycznej na Uniwersytecie Gdańskim

Kursy, szkolenia, konferencje naukowe

Kurs Terapia ręki, Warszawa


Kurs Fizjoterapia w neonatologii, Warszawa


Konferencja naukowo-szkoleniowa Zestawienie form zaburzeń mowy a praktyka logopedyczna, Warszawa


Szkolenie Promoting the Identification of Autism in Infancy and Toddlerhood. The Social Attention and Communication Study, Warszawa


Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się, Kraków


Specjalistyczne Warsztaty Neurologopedyczne Wczesne wspomaganie funkcji oralnych dziecka w świetle koncepcji NDT-Bobath, Łódź


Szkolenie Diagnoza i terapia dysfagii, Warszawa


Szkolenie Całościowe zaburzenia rozwoju – ich przyczyny i diagnostyka oraz obserwacja, ocena i planowanie terapii, Warszawa


Konferencja Diagnoza, leczenie i terapie towarzyszące w świetle dowodów i praktyki, Fundacja Przyjaźni Ludzi i Zwierząt CZE-NE-KA i Centrum Medyczne Kajtek, Warszawa


Szkolenie Monitorowanie rozwoju niemowląt i małych dzieci w Polsce w kierunku Spektrum Zaburzeń Autystycznych: The Social Attention and Communication Study – Revised (SACS-R), Warszawa


Szkolenie ADOS-2 i ADI-R w ramach projektu naukowego realizowanego przez Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego pt. Adaptacja i walidacja polskiej wersji ADOS-2 i ADI-R – narzędzi służących do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu i monitorowania postępów w terapii osób nimi dotkniętych – dla celów standaryzacji procesu diagnostycznego, Warszawa


Konferencja Mamo, Tato, czy mam autyzm?, Fundacja SYNAPSIS, Warszawa


Szkolenie podstawowe z zakresu Programu Rozwoju Komunikacji MAKATON, Warszawa

Doświadczenie zawodowe

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna, Warszawa – praktyka dyplomowa


Poradnia Logopedyczna Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa – praktyka specjalistyczna z zakresu afazji


Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym, Warszawa – praktyka specjalistyczna z zakresu dyzartrii oraz oligofrenologopedii


Przedszkole Nr 328 Akademia pod czereśnią, Warszawa – praktyka wprowadzająca


Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 10, Warszawa – praktyka asystencka


Przedszkole nr 406, Warszawa – roczny wolontariat w charakterze logopedy


Niepubliczne Przedszkole Bambino w Markach


Poradnia Rehabilitacji Neurologicznej dla Dzieci i Młodzieży AGA w Warszawie – praca w charakterze logopedy


Asystent w Pracowni Logopedii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Wystąpienia na konferencjach naukowych

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Logopedia – tradycja i perspektywy rozwoju, Warszawa, 2017 – referat pt. GORA – gesty obrazujące ruchy artykulatorów


Konferencja Międzynarodowa z cyklu OSOBA – Interdyscyplinarne konteksty wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, Warszawa, 2016 – referat pt. Zmysł dotyku we wczesnej interwencji logopedycznej – sesja posterowa


Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna Funkcjonowanie społeczne dzieci z problemami komunikacyjnymi, Rzeszów, 2016 – referat pt. Fenomen dotyku w logopedii – sesja posterowa oraz Fenomen dotyku we wczesnej interwencji logopedycznej – wystąpienie


Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej, Chorzów, 2015 – wystąpienie pt. GORA – Gesty Obrazujące Ruchy Artykulatorów

Wybrane publikacje

Lorens G., Karwowska A., Więcek-Poborczyk I. (2017): ©GORA – Gesty Obrazujące Ruchy Artykulatorów (monografia współautorska), Harmonia Universalis, Gdańsk


Lorens G., Karwowska A. (2017): ©GORA - Gesty Obrazujące Ruchy Artykulatorów, w: Pluta-Wojciechowska D., Sambor B. (red.) LOGOPEDIA XX wieku, Współczesne tendencje w logopedii, Harmonia Universalis, Gdańsk, s. 375-386


Lorens G., Karwowska A. (2017): Fenomen dotyku we wczesnej interwencji logopedycznej, w: Myszka A., Bieńkowska K. (red.) Głos – Język – Komunikacja 4. Funkcjonowanie społeczne osób z problemami komunikacyjnymi, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, s. 107-116


Jakóbiak A., Lorens G. (2015): Gesty GORA – wspomaganie terapii dzieci z zaburzoną kinestezją artykulacyjną, w: Forum Logopedy, styczeń 2015 (nr 5)


Jakóbiak A., Lorens G. (2015): Rola wczesnej interwencji logopedycznej w zminimalizowaniu lub zapobieganiu nadwrażliwości oralnej u dzieci przedwcześnie urodzonych, w: Wczesna interwencja w logopedii pod red. naukową Jacka J. Błeszyńskiego i Ditty Baczała (publikacja książkowa), Grupa Wydawnicza Harmonia, Gdańsk, ISBN 978-83-7744-079-7

Strona adesse.pl wykorzystuje pliki cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w polityce prywatności.