Piąta edycja Kursu I stopnia metody The Early Start Denver Model (ESDM Introductory Workshop)

Centrum Adesse zaprasza na piątą edycję Kursu I stopnia metody The Early Start Denver Model (ESDM Introductory Workshop).

Osoba prowadząca: dr Joanna Kwasiborska-Dudek, certyfikowany trener metody ESDM, wpisana do oficjalnego rejestru trenerów ESDM Instytutu MIND (plik w formacie pdf).

Termin i miejsce: 24 września 2016 r. (sobota) w godzinach od 10:00 do 18:00, Warszawa

Zespół ESDM Centrum Adesse - kolejne certyfikaty

Z ogromną radością informujemy, że zespół certyfikowanych terapeutów metody ESDM Centrum Adesse powiększył się o kolejne trzy osoby! Panie:

Aplikacja ASDetect

Uniwersytet La Trobe z Melbourne, z którego wywodzą się narzędzia przesiewowe do wykrywania zaburzeń ze spektrum autyzmu SACS-R, stworzył przy udziale dr Josephine Barbaro bezpłatną aplikację przeznaczoną dla rodziców, którzy chcą sprawdzić rozwój zachowań społecznych i komunikacyjnych u swoich dzieci. Aplikacja o nazwie ASDetect dostępna jest na urządzenia mobilne z systemami iOS lub Android.

Koniec projektu walidacyjnego ADOS-2 i ADI-R

Z przyjemnością informujemy, że zakończył się projekt badawczy „Adaptacja i walidacja polskiej wersji ADOS-2 i ADI-R – narzędzi służących do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu i monitorowania postępów terapii osób nimi dotkniętych – dla celów standaryzacji procesu diagnostycznego” realizowany przez prof. dr hab. Ewę Pisulę i dr Izabelę Chojnicką z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Polska edycja karty obserwacyjnej ESDM

Fundacja Rozwiązać Autyzm, wydawca polskiej wersji podręcznika dla specjalistów Early Start Denver Model dla małych dzieci z autyzmem, opublikowała długo oczekiwaną, polską wersję karty obserwacyjnej ESDM.

Szkolenia ADOS-2

Z przyjemnością informujemy, że już w lutym rozpoczną się długo oczekiwane szkolenia ze stosowania narzędzia do diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu ADOS-2.

Szkolenia prowadzić będzie dr Izabela Chojnicka – certyfikowany trener ADOS-2, autorka polskiej wersji językowej narzędzia.

Więcej informacji na stronie szkoleniaados2.pl

Polska edycja podręcznika ESDM dla specjalistów

Nakładem wydawnictwa Fundacji „Rozwiązać Autyzm” ukazała się właśnie długo oczekiwana polska edycja podręcznika metody Early Start Denver Model przeznaczonego dla specjalistów: http://sklep.rozwiazacautyzm.pl/

Długoterminowe rezultaty wczesnej interwencji u sześcioletnich dzieci z ASD po dwóch latach od zakończenia intensywnej terapii ESDM

Na początku czerwca Instytut MIND zaprezentował wyniki najnowszych badań naukowych nad modelem ESDM. Badania te poświęcone były długoterminowym efektom wczesnej interwencji terapeutycznej ESDM u dzieci z autyzmem.

Wyniki badań przeprowadzonych wśród 39 dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wskazują, że korzyści wczesnej, intensywnej interwencji terapeutycznej utrzymały się po 2 latach od zakończenia terapii.

Efektywność wczesnej interwencji terapeutycznej dla dzieci z ASD - skuteczność metody ESDM na gruncie polskim

Skuteczność metody The Early Start Denver Model (ESDM) w terapii małych dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu została niejednokrotnie wykazana w kontrolowanych, randomizowanych badaniach naukowych prowadzonych na świecie przez wiodące jednostki naukowo-badawcze zajmujące się problematyką terapii autyzmu (wykaz najważniejszych tekstów źródłowych zamieszczono poniżej).

Wystąpienie konferencyjne na temat efektywności terapii ESDM

Drugiego kwietnia, z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, odbyła się w Marsylii konferencja pt. Aktualne badania i wczesna interwencja w autyzmie zorganizowana przez Centre de Ressources Autisme PACA. Gośćmi specjalnymi konferencji byli dr Joanna Kwasiborska-Dudek i mgr Tomasz Mróz, którzy zaprezentowali wyniki terapii ESDM realizowanej w Centrum Adesse. Wystąpienia pt.