Długoterminowe rezultaty wczesnej interwencji u sześcioletnich dzieci z ASD po dwóch latach od zakończenia intensywnej terapii ESDM

Na początku czerwca Instytut MIND zaprezentował wyniki najnowszych badań naukowych nad modelem ESDM. Badania te poświęcone były długoterminowym efektom wczesnej interwencji terapeutycznej ESDM u dzieci z autyzmem.

Wyniki badań przeprowadzonych wśród 39 dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wskazują, że korzyści wczesnej, intensywnej interwencji terapeutycznej utrzymały się po 2 latach od zakończenia terapii.

Wykazano ponadto, że po zakończeniu intensywnej terapii w obu grupach (objętej terapią ESDM i kontrolnej) następowała dalsza poprawa funkcjonowania dzieci, przy czym w grupie ESDM postęp następował przy znacznie mniejszej liczbie zajęć terapeutycznych, niż w grupie kontrolnej.

Opublikowane wyniki wskazują po raz kolejny na potrzebę rozpoczęcia specjalistycznej interwencji terapeutycznej tak szybko, jak to możliwe – w momencie rozpoznania pierwszych symptomów ASD. Udowodniły także, że wybór metody terapeutycznej nie pozostaje bez znaczenia: właściwie dobrana metoda adresowana do dzieci z ASD, taka jak np. ESDM, pozwala na stopniowe ograniczanie liczby zajęć wraz z postępami terapii i daje nadzieję na lepsze funkcjonowanie dziecka w przyszłości przy minimalnym nakładzie środków.

Więcej informacji na temat wyników badań znajdą Państwo w notatce prasowej Instytutu MIND.

Pełny tekst publikacji zamieszczono w Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, Vol. 54, Issue 7.