Aleksandra Sienniak

logopeda, pedagog specjalny

Wykształcenie:

 • 2002: ukończone pięcioletnie studia na kierunku Pedagogika specjalna, specjalność Logopedia, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie; praca magisterska pt. Charakterystyka sposobów komunikacji dzieci autystycznych

Kursy i szkolenia:

 • 1998: kurs uprawniający do zatrudnienia w charakterze wychowawcy w placówce wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 • 2001: szkolenie fundacji Synapsis Podstawy prowadzenia terapii i edukacji dzieci z autyzmem
 • 2008: kurs samokształceniowy dla logopedów Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych
 • 2008: Praktyczny kurs wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się
 • 2010: kurs Fizjoterapia w neonatologii
 • 2011: szkolenie Promoting the Identification of Autism in Infancy and Toddlerhood. The Social Attention and Communication Study, Warszawa
 • 2013: kurs Tutoring szkolny – nowa jakość w relacjach Uczniowie-Nauczyciele-Rodzice, Warszawa
 • 2014: szkolenie Jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi uczniów w szkole – aspekty prawne i psychologiczne, NPDN Fundacji „Pomoc Autyzm”
 • 2015: szkolenie Wzajemna ciekawość, czyli o komunikacji dorosłych z dziećmi, Fundacja Familylab Polska
   

Doświadczenie zawodowe:

 • 2001-2002: asystent-stażysta w Akademii Pedagogiki Specjalnej – praca logopedy w Poradni Logopedycznej, ul. Częstochowska 12, Warszawa; opiekun naukowy: dr Danuta Emiluta-Rozya
 • 2002-2003: Poradnia Logopedyczna Akademii Pedagogiki Specjalnej, ul. Częstochowska 12, Warszawa – logopeda
 • 2002-2009: Zespół Szkół Specjalnych nr 92, ul. Szczęśliwicka 45/47, Warszawa – nauczyciel-logopeda
 • 2003 do chwili obecnej: Akademia Pedagogiki Specjalnej, ul. Szczęśliwicka 40, Warszawa – prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami logopedii
 • 2009 do chwili obecnej: Szkoła Podstawowa nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino, ul. Juliana Bruna 11, Warszawa – nauczyciel dyplomowany, pedagog wspomagający w klasie integracyjnej, logopeda, certyfikowany TUTOR
 • 2009 do chwili obecnej: Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym, ul. Zgrupowania AK Kampinos 4, Warszawa – logopeda

Konferencje naukowe:

 • 2006: referat na konferencji Od diagnozy do terapii logopedycznej w dysfunkcjach ośrodkowego układu nerwowego; tytuł referatu: Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • 2009: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zestawienie form zaburzeń mowy a praktyka logopedyczna
 • 2013: Konferencja Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją, WCIES
 • 2014: Konferencja naukowo-szkoleniowa Norma i zaburzenia komunikacji językowej w kontekście edukacyjnym, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • 2015: Konferencja Duże sprawy w małych głowach, WCIES
   

Publikacje:

 • Golanowska M., Kwasiborska J., Lipiec D., Sienniak A., Emiluta-Rozya D. (2011): Wybrane zagadnienia logopedyczne. Część III - ś, ź, ć, dź, pozycja książkowa, wydawnictwo KOMLOGO, Gliwice