Magda Klimkiewicz

psycholog, oligofrenopedagog
specjalista wczesnej interwencji
terapeuta integracji sensorycznej

certyfikowany terapeuta metody ESDM

Wykształcenie:

 • 2018: uzyskanie międzynarodowego certyfikatu terapeuty ESDM
 • 2018: ukończone Studia Podyplomowe Wczesna Interwencja – Pomoc Dziecku i Rodzinie w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz opieki nad małym dzieckiem, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • 2012: uzyskanie uprawnień terapeuty pedagogicznego, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjnych i Szkoleń
 • 2011: ukończone Studia Podyplomowe Rehabilitacja Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi,  Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2010: uzyskanie uprawnień terapeuty integracji sensorycznej, Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej
 • 2007: ukończone studia magisterskie na kierunku Psychologia, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • 2007: ukończenie kursu kwalifikacyjnego Oligofrenopedagogika, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie

Kursy, szkolenia:

 • Szkolenie II stopnia metody The Early Start Denver Model (ESDM Advanced Workshop), Centrum Adesse, Warszawa, 2018
 • Szkolenie I stopnia metody The Early Start Denver Model (ESDM Introductory Workshop), Centrum Adesse, Warszawa, 2018
 • Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej w praktyce, konferencja naukowo-szkoleniowa, Warszawa, 2018
 • Klucz do uczenia się. Program wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej wg L.Wygotskiego, szkolenie prowadzone przez dr Beatę Rolę w ramach studiów podyplomowych, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, 2018
 • Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, szkolenie prowadzone przez dr Annę Prożych w ramach studiów podyplomowych, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, 2018
 • Ruch dla uczenia się (Move to Learn) – program integracji odruchów w edukacji małego dziecka, szkolenie prowadzone przez dr Agnieszkę Olechowską w ramach studiów podyplomowych, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, 2018
 • Małe dziecko – poznanie w zabawie, konferencja naukowo-szkoleniowa, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, 2017
 • Wystąpienie na konferencji Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej na temat Trening Umiejętności Społecznych i Komunikacji Językowej jako metoda pracy socjoterapeutycznej, Warszawa, 2017
 • Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka, Fundacja SYNAPSIS, Warszawa, 2017
 • Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu, Fundacja SYNAPSIS, Warszawa, 2016
 • Strategia TEACCH w oddziaływaniach wobec dzieci z ASD, Centrum Edukacji i Wspomagania w Rozwoju Dziecka „Dzwoneczek”, Lublin, 2015
 • Picture Exchange Communication System – Poziom 1, PECS Pyramid Educational Consultants, Warszawa, 2015
 • Metoda Dobrego Startu M.Bogdanowicz, Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości, Warszawa, 2013
 • Diagnoza Funkcjonalna Dziecka z zaburzeniami rozwoju, REMEDIAR, Warszawa 2012
 • Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem, Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej, Kraków, 2011
 • Program Rozwoju Komunikacji Makaton – poziom podstawowy, szkolenie prowadzone przez dr Bogusławę Kaczmarek, Warszawa, 2011
 • Dzieci z dyspraksją, Zespołem Aspergera i spektrum autyzmu w przedszkolu i szkole, Warszawa, 2011

Doświadczenie zawodowe:

 • od 2010: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 70 w Warszawie – psycholog 
 • od 2010: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Rehabilitacyjna ASQ, Wołomin – psycholog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta SI
 • 2015: współprowadzenie letniego turnusu terapeutycznego dla dzieci z ASD, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Rehabilitacyjna ASQ, Wołomin
 • 2007-2010: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczo-Rehabilitacyjny TPD „Helenów”, Warszawa – psycholog-terapeuta
 • 2006: Stowarzyszenie OPTA – Ośrodek Rozwoju Umiejętności Psychologicznych, Psychologiczna Poradnia Rodzinna, Warszawa – wolontariuszka w grupie terapeutycznej dla dzieci mających trudności w kontaktach rówieśniczych
 • 2006-2008: Stowarzyszenie OPTA, Warszawa – dwuletni staż terapeutyczny