Magdalena Naszko

neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej

Wykształcenie:

 • 2016: ukończone czterosemestralne studia na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na kierunku Neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną
 • 2010: ukończone Pomagisterskie Studium Logopedyczne na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (tytuł logopedy dyplomowanego)
 • 2008: ukończone studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie na kierunku Pedagogika z logopedią

Szkolenia i praktyki z zakresu:

 • Wczesnych zaburzeń funkcji oralnych (pokarmowych, oddechowych i fonacyjnych) u noworodków i niemowląt z grupy ryzyka obciążenia ciążowo-porodowego, szkolenie, Warszawa
 • Karmienia terapeutycznego HUMAN TOUCH, warsztat szkoleniowo-naukowy, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Rehabilitacji logopedycznej osób z zespołem wad wrodzonych, warsztat szkoleniowo-naukowy, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Rehabilitacji logopedycznej dziecka z zaburzeniami w rozwoju w wieku 0-3 lat, warsztat szkoleniowo-naukowy, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Terapii małego dziecka metodą NDT-Bobath, zajęcia praktyczne, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Wczesnej interwencji logopedycznej, Przychodnia Otto-Prodent we Wrocławiu
 • Neurosensomotorycznej Integracji Odruchów (MNRI), Instytut dr Swietłany Masgutowej
 • Terapii ustno-twarzowej i stymulacji sensomotorycznej dziecka z zaburzeniami w rozwoju, Przychodnia Pulsantis we Wrocławiu
 • Terapii logopedycznej w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych, Szpital Kliniczny we Wrocławiu, Oddział Dzienny Psychiatryczny Ogólny
 • Terapii zaburzeń mowy w przebiegu chorób OUN – afazje oraz rehabilitacji logopedycznej osób po porażeniu nerwu twarzowego, Zamiejscowy Oddział Rehabilitacji Neurologicznej we Wrocławiu oraz Wrocławskie Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej
 • Rehabilitacji logopedycznej osób po laryngektomii, Centralny Szpital Kliniczny Banacha
 • Różnych zaburzeń mowy (diagnoza i terapia), Przedszkole nr 318 "Zielony Zakątek" oraz Integracyjna Twórcza Szkoła Podstawowa
 • Grupowej terapii jąkania, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TOP w Warszawie
 • Surdologopedii, Instytut Głuchoniemych w Warszawie
 • Dyzartrii, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy TPD "Helenów"
 • Afazji, Szpital Grochowski w Warszawie
 • Integracji sensorycznej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TOP w Warszawie

Doświadczenie zawodowe:

 • 2016 do chwili obecnej: Przychodnia Specjalistyczna dla dzieci SPZZLO
 • 2016 do chwili obecnej: Ośrodek Dziennej Rehabilitacji Neurologicznej Warszawskiego Szpitala dla Dzieci
 • 2016: Staż neurologopedyczny w Ośrodku Dziennej Rehabilitacji Neurologicznej Warszawskiego Szpitala dla Dzieci
 • 2010-2012: Poradnia Medycyny Rodzinnej Logann – diagnoza i rehabilitacja logopedyczna różnych zaburzeń mowy
 • 2010-2012: Centrum Logopedii i Terapii Pedagogicznej Logos – diagnoza i terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami mowy
 • 2009-2010: praca z grupą dzieci przedszkolnych w wieku 3–6 lat – prowadzenie zajęć logopedycznych, współpraca z logopedą prowadzącym w zakresie diagnozowania pacjentów i prowadzenia terapii
 • Przedszkole nr 318 "Zielony Zakątek" – badanie kompetencji komunikacyjnych dzieci w grupie sześciolatków