Marta Pyskło

logopeda, specjalista z zakresu techniki mowy i emisji głosu, pedagog specjalny

Wykształcenie:

 • 2015: Podyplomowe Studia Kształcenie głosu i mowy, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
 • 2011: Podyplomowe Studia Logopedii, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • studia drugiego stopnia na kierunku Pedagogika specjalna, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną, Akademia Podlaska w Siedlcach

Kursy i szkolenia:

 • Szkolenie Logopedyczna diagnoza i terapia zaburzeń układu ruchowego narządu żucia, Warszawa
 • Szkolenie Rehabilitacja zaburzeń głosu, Warszawa
 • Dwustopniowe szkolenie Współpraca ortodonty i logopedy w terapii osób z zaburzeniami czynnościowymi układu stomatognatycznego – diagnoza, planowanie i prowadzenie terapii, Warszawa
 • Staż logopedyczny prowadzony przez Ośrodek dla Dzieci z Autyzmem Fundacji SYNAPSIS, Warszawa
 • Szkolenie II stopnia z zakresu Programu Rozwoju Komunikacji MAKATON, Warszawa
 • Szkolenie z zakresu diagnozy AAC; stosowanie oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia Sprawdź, jak się porozumiewam, Kwidzyń
 • Szkolenie Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych, I i II stopień, Kwidzyń
 • Szkolenie Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka – strategie leczenia według Marsha D. Klein i Tracy A. Delaney, Warszawa
 • Szkolenie podstawowe z zakresu Programu Rozwoju Komunikacji MAKATON, Warszawa
 • Szkolenie Terapia ręki i umiejętności grafomotorycznych, Warszawa
 • Szkolenie Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci, Warszawa
 • Szkolenie Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem, Warszawa
 • Kurs Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością, Warszawa

Doświadczenie zawodowe:

 • 2012 do chwili obecnej: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Przystań szkraba” – logopeda
 • 2014: Przedszkole Integracyjne „Zielony Latawiec” – nauczyciel wspierający
 • 2012-2013: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej „Promyk” – logopeda
 • 2012-2013: Przedszkole „Mrówkolandia” – logopeda
 • 2011-2014: Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej „Tęcza” – logopeda
 • 2012-2013: Żłobek – Klub Malucha „Łączka bączka” – logopeda
 • 2010: Mini-przedszkole „Turkusowa Lampa” – animator zabaw dziecięcych