Natalia Prostko

pedagog specjalny, specjalista wczesnej interwencji
certyfikowany terapeuta metody ESDM

Wykształcenie:

 • 2016: uzyskanie międzynarodowego certyfikatu terapeuty ESDM
 • 2012: ukończone studia podyplomowe na kierunku Wczesna interwencja – pomoc dziecku i rodzinie, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa
 • 2010: ukończone studia dzienne na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, tytuł magistra pedagogiki specjalnej

Kursy i szkolenia:

 • Szkolenie Profil Psychoedukacyjny PEP-3-PL – zastosowanie w badaniach naukowychuzyskanie uprawnień do stosowania narzędzia PEP-3, Warszawa
 • Kurs I stopnia metody The Early Start Denver Model (ESDM Introductory Workshop), Centrum Adesse, Warszawa
 • Szkolenie podstawowe PECS, Warszawa
 • Jak pracować niedyrektywnie z dziećmi niepełnosprawnymi?, Lublin
 • Terapia ręki, Warszawa
 • Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących, A. Smyczek
 • Trzystopniowe szkolenie Stosowana analiza zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem, PSTB, Kraków
 • Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – badanie Profilem Psychoedukacyjnym PEP-R, Fundacja Synapsis
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, PTD
 • Zabawa i komunikacja – skuteczne strategie u małego dziecka z autyzmem
 • Podstawy diagnozy i terapii autyzmu, Warszawa
 • Udział w licznych konferencjach naukowych dotyczących autyzmu

Doświadczenie zawodowe:

 • Od września 2011 jest terapeutką w Pierwszym Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym Fundacji Synapsis
 • Od 2007 roku była związana z Centrum Terapii Sotis, gdzie ukończyła roczny staż w zakresie terapii osób z autyzmem, a następnie prowadziła zajęcia indywidualne i grupowe z dziećmi
 • Przez rok asystowała chłopcu z autyzmem w przedszkolu integracyjnym
 • Pracowała w środowisku domowym z dziećmi z autyzmem oraz niepełnosprawnością intelektualną – Vital s.c. Usługi opiekuńczo-pielęgniarskie
 • W ramach Medycznego Studium Zawodowego w Pruszkowie, jako terapeuta zajęciowy, odbyła praktyki w: dziecięcych oddziałach szpitalnych (m.in. neurologii, ortopedii i traumatologii, onkologiczno-hematologicznym), przedszkolach integracyjnych oraz warsztatach terapii zajęciowej i domach pomocy społecznej