Polska edycja podręcznika ESDM dla specjalistów

Nakładem wydawnictwa Fundacji „Rozwiązać Autyzm” ukazała się właśnie długo oczekiwana polska edycja podręcznika metody Early Start Denver Model przeznaczonego dla specjalistów: http://sklep.rozwiazacautyzm.pl/

Książka w przejrzysty i szczegółowy sposób przedstawia metodę ESDM: jej założenia, podstawy teoretyczne oraz wytyczne do praktycznej pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Prezentuje ponadto unikalne narzędzia modelu: kartę obserwacyjną do oceny rozwoju dziecka oraz system oceny zgodności pracy terapeuty z wytycznymi modelu. Ze względu na poruszane tematy, podręcznik ten powinien stanowić obowiązkową lekturę dla osób na co dzień pracujących z małymi dziećmi z ASD.

Dr Joanna Kwasiborska-Dudek, jako redaktor naukowy polskiej wersji podręcznika, czuwała nad zgodnością wydania z założeniami metody. Jest także autorką przedmowy do polskiego wydania książki.

Zapraszamy do lektury!