Program Badabada

Centrum Adesse, jako partner Fundacji SYNAPSIS, bierze aktywny udział w realizacji nowatorskiego Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu Badabada.

Prezentacja Programu Badabada odbyła się podczas konferencji Mamo, Tato, czy mam autyzm?, zorganizowanej 4 grudnia 2014 r. z okazji 25-lecia działalności Fundacji SYNAPSIS.

W trakcie konferencji dr Joanna Kwasiborska-Dudek zaprezentowała wystąpienie pt. SACS-R – narzędzia do badań przesiewowych dzieci pod kątem ryzyka zaburzeń ze spektrum autyzmu, w którym pokrótce omówiła założenia narzędzi SACS, przedstawiła wyniki badań pilotażowych zrealizowanych z ich użyciem w Centrum Adesse, a także odniosła się do szkolenia ze stosowania SACS-R, zorganizowanego przez Fundację SYNAPSIS i Centrum Adesse we współpracy z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych m. st. Warszawy.
 
Wystąpienia dr Kwasiborskiej-Dudek i innych prelegentów mogą Państwo obejrzeć na stronie Programu Badabada.

Zapraszamy również do obejrzenia zdjęć z konferencji: