Oferta

Konsultacje / diagnozy:

 • Logopeda: 120,00 – 140,00 zł / 55 minut (cena uzależniona od specjalisty)
 • Neurologopeda: 120,00 – 140,00 zł / 55 minut (cena uzależniona od specjalisty)
 • Specjalista wczesnej interwencji logopedycznej: 120,00 zł / 55 minut
 • Psycholog: 120,00 – 130,00 zł / 55 minut (cena uzależniona od specjalisty)
 • Fizjoterapeuta: 140,00 zł / 45 – 60 minut

Uwaga: ceny podane powyżej dotyczą jednego spotkania i nie obejmują sporządzenia dokumentów w formie pisemnej.

Liczba spotkań niezbędna do postawienia diagnozy zależy od rodzaju i stopnia nasilenia zaburzeń rozwojowych występujących u dziecka.

Wystawienie dokumentu w formie pisemnej jest dodatkowo płatne:

 • Diagnoza logopedyczna / neurologopedyczna: 120,00 zł / dokument
 • Program terapeutyczny logopedyczny / neurologopedyczny: 70,00 zł / dokument
 • Opinia dotycząca funkcjonowania dziecka: 70,00 zł / dokument


Badanie z użyciem narzędzi DSR (Dziecięca Skala Rozwojowa) lub Leiter (Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera P-93):

 • Cena: 300,00 lub 400,00 zł (w zależności od długości spotkania poświęconego na omówienie wyników)
 • Cena obejmuje dwa spotkania: badanie oraz omówienie wyników
 • W cenę wliczone jest wystawienie dokumentu – opisu wyników badania


Badanie z użyciem narzędzia ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition):

 • Cena: 600,00 zł
 • Cena obejmuje dwa spotkania: badanie oraz omówienie wyników
 • W cenę wliczone jest wystawienie dokumentu – opisu wyników badania


Wielospecjalistyczna diagnoza kliniczna:

 • Cena: 1490,00 zł
 • Cena obejmuje pięć spotkań: cztery spotkania diagnostyczne oraz omówienie wyników
 • W cenę wliczone jest wystawienie pisemnych opinii (obejmujących opis wyników badań i obserwacji) oraz zaświadczenia lekarskiego

Szczegółowe informacje na temat diagnoz klinicznych znajdą Państwo tutaj: Wielospecjalistyczne diagnozy kliniczne


Diagnoza metodą prof. Prechtla:

 • Cena: 650,00 zł
 • Cena obejmuje całość procesu diagnostycznego, w tym spotkanie poświęcone na omówienie diagnozy
 • W cenę wliczone jest wystawienie dokumentu – opisu wyników badania

Szczegółowe informacje na temat diagnozowania metodą prof. Prechtla (w tym wytyczne dotyczące przekazywanych nagrań filmowych) znajdą Państwo tutaj: Diagnozowanie noworodków metodą Prechtla


Terapia:

 • Logopeda: 90,00 – 100,00 zł / 55 minut (cena uzależniona od specjalisty)
 • Neurologopeda: 110,00 – 120,00 zł / 55 minut (cena uzależniona od specjalisty)
 • Specjalista wczesnej interwencji logopedycznej: 100,00 zł / 55 minut
 • Psycholog: 100,00 – 110,00 zł / 55 minut (cena uzależniona od specjalisty)
 • Pedagog: 100,00 zł / 55 minut
 • Fizjoterapeuta: 140,00 zł / 45 – 60 minut


Terapia metodą ESDM (Early Start Denver Model):

 • Cena ustalana indywidualnie w zależności od potrzeb dziecka.


Badania przesiewowe z użyciem narzędzia SACS-R (Social Attention and Communication Study – Revised):

 • W chwili obecnej badania przy użyciu narzędzi SACS-R mogą być w Polsce wykonywane jedynie bezpłatnie.
 • Badania SACS-R realizowane są w Centrum Adesse bezpłatnie, w ramach Programu Badabada Fundacji Synapsis, pod warunkiem zgody rodziców na udział w projekcie.


Cennik obowiązuje od dnia 01 września 2018 r. Podane ceny są cenami brutto.

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).