Oferta

Konsultacje / diagnozy:

 • Logopeda: 120,00 – 140,00 zł / 55 minut (cena uzależniona od specjalisty)
 • Neurologopeda: 120,00 – 140,00 zł / 55 minut (cena uzależniona od specjalisty)
 • Specjalista wczesnej interwencji logopedycznej: 120,00 zł / 55 minut
 • Psycholog: 120,00 zł / 55 minut
 • Terapeuta SI: 120,00 zł / 55 minut
 • Fizjoterapeuta: 140,00 zł / 45 – 60 minut
 • Diagnoza z użyciem narzędzi DSR lub Leiter: 200,00 zł / 60 minut (łącznie z opisem wyników badania)
 • Diagnoza metodą Prechtla: 650,00 zł / całość procesu diagnostycznego (łącznie z opisem wyników badania)

Uwaga: Liczba spotkań niezbędna do postawienia diagnozy zależy od rodzaju i stopnia nasilenia zaburzeń rozwojowych występujących u dziecka.

Wystawienie dokumentów w formie pisemnej jest dodatkowo płatne, chyba, że powyżej zaznaczono inaczej:

 • Opinia dotycząca funkcjonowania dziecka w formie pisemnej: 70,00 zł / dokument
 • Diagnoza w formie pisemnej: 120,00 zł / dokument
 • Program terapeutyczny logopedyczny/neurologopedyczny w formie pisemnej: 70,00 zł / dokument

Szczegółowe informacje na temat metody Prechtla: Diagnozowanie noworodków metodą Prechtla


Terapia:

 • Logopeda: 90,00 zł / 55 minut
 • Neurologopeda: 100,00 – 120,00 zł / 55 minut (cena uzależniona od specjalisty)
 • Specjalista wczesnej interwencji logopedycznej: 90,00 zł / 55 minut
 • Psycholog: 90,00 – 100,00 zł / 55 minut (cena uzależniona od specjalisty)
 • Terapeuta SI: 90,00 zł / 55 minut
 • Fizjoterapeuta: 140,00 zł / 45 – 60 minut
 • Pedagog: 90,00 zł / 55 minut


Badania przesiewowe – program SACS-R (The Social Attention and Communication Study – Revised):

 • W chwili obecnej badania przy użyciu narzędzi SACS-R mogą być w Polsce wykonywane jedynie bezpłatnie.
 • Badania SACS-R realizowane są w Centrum Adesse bezpłatnie, w ramach Programu Badabada Fundacji Synapsis, pod warunkiem zgody rodziców na udział w projekcie.


ADOS-2 (Autism Diagnostic Obsevation Schedule – 2) i ADI-R (Autism Diagnostic Interview – Revised):

 • W chwili obecnej badania przy użyciu narzędzi ADOS (ADOS-2) i ADI-R mogą być w Polsce wykonywane jedynie bezpłatnie, w ramach akredytowanych projektów naukowych.
 • W chwili obecnej Centrum Adesse nie prowadzi badań ADOS-2 / ADI-R.


Terapia ESDM (The Early Start Denver Model):

 • Cena ustalana indywidualnie w zależności od potrzeb dziecka.


Cennik obowiązuje od dnia 01 marca 2017 r. Podane ceny są cenami brutto.

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).