Dr Danuta Emiluta-Rozya

Zespół

Dr Danuta Emiluta-Rozya

Logopeda

Teoretyk i praktyk z ponad 35-letnim stażem. Od 1984 roku związana z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, współtwórczyni 5-letnich studiów logopedycznych, autorka programów studiów logopedycznych, założycielka Poradni Logopedycznej APS i wieloletni kierownik Zakładu (Pracowni) Logopedii APS. Jej zainteresowania naukowe to przede wszystkim: metodologia badań logopedycznych, diagnoza różnicowa form zaburzonego i opóźnionego rozwoju mowy, typologie i charakterystyka trudności w językowym porozumiewaniu się. Jest współautorką (z prof. Haliną Mierzejewską) jednej z klasyfikacji form zaburzeń mowy oraz autorką klasyfikacji etiologicznej dyslalii. Opracowane przez nią Całościowe badanie logopedyczne pozwala na kompleksową ocenę dziecka pod kątem logopdycznym, postawienie diagnozy oraz opracowanie programu terapii.

Wybrane publikacje

Emiluta-Rozya D. (2013): Całościowe badanie logopedyczne z materiałem obrazkowym, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa


Golanowska M., Kwasiborska J., Lipiec D., Sienniak A., Emiluta-Rozya D. (2011): Wybrane zagadnienia logopedyczne, część III: ś, ź, ć, dź, Wydawnictwo Komlogo, Warszawa


Emiluta-Rozya D. (2008): Modyfikacja zestawienia form zaburzeń mowy H. Mierzejewskiej i D. Emiluty-Rozya w: Diagnoza i terapia w logopedii pod red. Porajski-Pomsta J., Elipsa, Warszawa


Emiluta-Rozya D. (2007): Opóźniony rozwój mowy a opóźnienie rozwoju mowy w: Poradnik Językowy z. 8, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa


Emiluta-Rozya D. (2006): Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa


Emiluta-Rozya D. (2006): Dyslalia – w teorii logopedycznej i praktyce pedagogicznej w: Język – Literatura – Wychowanie pod red. Bałachowicz J., Frycie S., WSP TWP, Warszawa


Emiluta-Rozya D., Mierzejewska H., Atys P. (2004): Badania przesiewowe do wykrywania zaburzeń rozwoju mowy u dzieci dwu-, cztero- i sześcioletnich, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa


Emiluta-Rozya D. (2004): Współpraca logopedy z psychologiem i lekarzem w rozpoznawaniu uwarunkowań trudności dziecka w komunikowaniu się werbalnym w: Diagnoza psychologiczna dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się werbalnym: materiały z konferencji zorganizowanej przez Pracownię Terapii Neuropsychologicznej Institutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego Czerniawa,

16-19 Października 2003 roku pod red. Przesmycka-Kamińska J., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław


Emiluta-Rozya D. (2002): Projekt „Badania mowy” Ireny Styczek jako pierwowzór logopedycznego postępowania diagnostycznego w: Szkoła Specjalna, Tom LXIII, nr 3, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa


Emiluta-Rozya D. (1998): Diagnoza logopedyczna dzieci z wadami wymowy w: Wybrane problemy psychologicznej diagnozy zaburzeń rozwoju mowy pod red. Rola J., WSPS, Warszawa


Mierzejewska H., Emiluta-Rozya D, (1997): Projekt zestawienia form zaburzeń mowy w: Audiofonologia, Tom X, Polski Komitet Audiofonologii, UMCS, Warszawa-Lublin

Strona adesse.pl wykorzystuje pliki cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w polityce prywatności.