Magda Klimkiewicz

Zespół

Magda Klimkiewicz

psycholog, oligofrenopedagog, specjalista wczesnej interwencji, terapeuta integracji sensorycznej, certyfikowany terapeuta metody ESDM, certyfikowany diagnosta ADOS-2

Wykształcenie

2022: uzyskanie uprawnień diagnostycznych ADOS-2

 

2018: uzyskanie międzynarodowego certyfikatu terapeuty ESDM


2018: ukończone Studia Podyplomowe Wczesna Interwencja – Pomoc Dziecku i Rodzinie w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz opieki nad małym dzieckiem, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie


2012: uzyskanie uprawnień terapeuty pedagogicznego, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjnych i Szkoleń


2011: ukończone Studia Podyplomowe Rehabilitacja Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi,  Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego


2010: uzyskanie uprawnień terapeuty integracji sensorycznej, Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej


2007: ukończone studia magisterskie na kierunku Psychologia, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


2007: ukończenie kursu kwalifikacyjnego Oligofrenopedagogika, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie

Wybrane kursy, szkolenia i konferencje naukowe

Uprawnienia diagnostyczne Skala Inteligencji Stanford Binet 5, Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych, 2022

 

Szkolenie Wykorzystanie ADOS-2 w praktyce klinicznej, dr n.med. Izabela Chojnicka, 2022

 

Szkolenie AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się dzieci ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się, I stopień, Ośrodek Terapeutyczny Przystań Szkraba, 2019

 

Szkolenie II stopnia metody The Early Start Denver Model (ESDM Advanced Workshop), Centrum Adesse, Warszawa, 2018


Szkolenie I stopnia metody The Early Start Denver Model (ESDM Introductory Workshop), Centrum Adesse, Warszawa, 2018


Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej w praktyce, konferencja naukowo-szkoleniowa, Warszawa, 2018


Klucz do uczenia się. Program wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej wg L.Wygotskiego, szkolenie prowadzone przez dr Beatę Rolę w ramach studiów podyplomowych, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, 2018


Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, szkolenie prowadzone przez dr Annę Prożych w ramach studiów podyplomowych, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, 2018


Ruch dla uczenia się (Move to Learn) – program integracji odruchów w edukacji małego dziecka, szkolenie prowadzone przez dr Agnieszkę Olechowską w ramach studiów podyplomowych, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, 2018


Małe dziecko – poznanie w zabawie, konferencja naukowo-szkoleniowa, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, 2017


Wystąpienie na konferencji Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej na temat Trening Umiejętności Społecznych i Komunikacji Językowej jako metoda pracy socjoterapeutycznej, Warszawa, 2017


Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka, Fundacja SYNAPSIS, Warszawa, 2017


Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu, Fundacja SYNAPSIS, Warszawa, 2016


Strategia TEACCH w oddziaływaniach wobec dzieci z ASD, Centrum Edukacji i Wspomagania w Rozwoju Dziecka „Dzwoneczek”, Lublin, 2015


Picture Exchange Communication System – Poziom 1, PECS Pyramid Educational Consultants, Warszawa, 2015


Metoda Dobrego Startu M.Bogdanowicz, Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości, Warszawa, 2013


Diagnoza Funkcjonalna Dziecka z zaburzeniami rozwoju, REMEDIAR, Warszawa 2012


Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem, Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej, Kraków, 2011


Program Rozwoju Komunikacji Makaton – poziom podstawowy, szkolenie prowadzone przez dr Bogusławę Kaczmarek, Warszawa, 2011


Dzieci z dyspraksją, Zespołem Aspergera i spektrum autyzmu w przedszkolu i szkole, Warszawa, 2011

Doświadczenie zawodowe

od 2010: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 70 w Warszawie – psycholog


od 2010: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Rehabilitacyjna ASQ, Wołomin – psycholog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta SI


2015: współprowadzenie letniego turnusu terapeutycznego dla dzieci z ASD, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Rehabilitacyjna ASQ, Wołomin


2007-2010: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczo-Rehabilitacyjny TPD „Helenów”, Warszawa – psycholog-terapeuta


2006: Stowarzyszenie OPTA – Ośrodek Rozwoju Umiejętności Psychologicznych, Psychologiczna Poradnia Rodzinna, Warszawa – wolontariuszka w grupie terapeutycznej dla dzieci mających trudności w kontaktach rówieśniczych


2006-2008: Stowarzyszenie OPTA, Warszawa – dwuletni staż terapeutyczny

Strona adesse.pl wykorzystuje pliki cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w polityce prywatności.