Sylwia Sienkiewicz

Zespół

Sylwia Sienkiewicz

logopeda, pedagog specjalny, terapeuta miofunkcjonalny

Wykształcenie

2002: Ukończone pięcioletnie studia na kierunku Pedagogika specjalna, specjalność Logopedia, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Wybrane kursy i szkolenia

2022: Szkolenie Terapia miofunkcjonalna w wieku 4-8 lat ze specjalną terapią zaburzeń artykulacyjnych głosek s/sz wg N.Förster i A.Kittel

 

2021: Szkolenie Współpraca logopedy i ortodonty w terapii osób z zaburzeniami czynnościowymi układu stomatognatycznego – diagnoza, planowanie i prowadzenie terapii, LABORATORIUM MOWY

 

2021: Szkolenie MFT 9-99sTArs - Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99

 

2018: Konferencja Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej w praktyce

 

2017: Szkolenie Jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi uczniów w szkole – aspekty prawne i psychologiczne, NPDN Fundacji "Pomoc Autyzm"

 

2013-2014: Kurs Tutoring szkolny: nowa jakość w relacjach Uczniowie – Nauczyciele – Rodzice, uzyskanie certyfikatu tutora

 

2013: Kurs internetowy OPERON Indywidualizacja w praktyce – uczniowie z SPE

 

2012-2013: Kurs internetowy OPERON Warsztat skutecznego nauczyciela – wsparcie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się z klas IV – VI

 

2011-2012: Kurs internetowy OPERON Profesjonalny warsztat specjalisty terapii pedagogicznej

 

2008: Szkolenie Całościowe zaburzenia rozwojowe – ze szczególnym uwzględnieniem Zespołu Aspergera – Jak rozpoznać, jak pomóc?, SCOLAR

 

2007: Warsztaty doskonalące umiejętności wychowawcze nauczycieli Szkoła dla rodziców i wychowawców

 

2006: Warsztaty przedmiotowo-metodyczne Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej

 

2006: Szkolenie w zakresie prowadzenia badań przesiewowych słuchu, wzroku i mowy za pomocą programów multimedialnych Słyszę, Widzę, Mówię, zorganizowane przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

 

2004: Kurs doskonalący Metody pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych (uczeń z ADHD, dysleksją, dyskalkulią i zaburzeniami zachowania)

Doświadczenie zawodowe

2009 do chwili obecnej: Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami, ul. Skuterowa 9, Warszawa – logopeda

 

2019 do chwili obecnej: Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Pastelowa Układanka", ul. Farysa 57, Warszawa – logopeda

 

2018-2020: Centrum Rozwoju Dziecka i Rodziny, ul. Karolinki 42, Warszawa – logopeda

 

2002-2019: Szkoła Podstawowa nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino, ul. Bruna 11, Warszawa – pedagog wspomagający w klasie integracyjnej, logopeda, certyfikowany tutor

 

2008-2013: "Rodzice i Dzieci" Gabinet Psychologiczno-Pedagogiczny, ul. Sienna 55, Warszawa – logopeda

 

2004-2012: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Szczęśliwicka 40, Warszawa – współpraca w zakresie prowadzenia ćwiczeń ze studentami studiów niestacjonarnych z przedmiotów: Podstawy logopedii, Multimedialne środki dydaktyczne w logopedii oraz Praktyki zawodowe

 

2008-2009: Punkt Rozwoju – Gabinet Psychologiczny dla Dzieci i Młodzieży, ul. Cieszkowskiego 1/3, Warszawa – logopeda

 

2005: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "TOP", ul. Raszyńska 8/10, Warszawa – logopeda

 

2003-2005: Poradnia Logopedyczna Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Częstochowska 12, Warszawa - logopeda

Wystąpienia na konferencjach

Wystąpienie na konferencji Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej (organizatorzy: Dzielnicowe Centrum Integracji w Dzielnicy Mokotów oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8) – prezentacja pt. Trening Umiejętności Społecznych i komunikacji językowej jako metoda pracy socjoterapeutycznej

Publikacje

Sienkiewicz S., Sienniak A. (2020): Opóźniony rozwój mowy – jak stymulować mowę dziecka. W: Strefa logopedy – nowoczesny poradnik skutecznej terapii logopedycznej, numer 10

 

Cabała J., Pietrzak-Szymańska B., Wielądek M., Sienkiewicz S., Sienniak A. (2020): Logopedia w edukacji wczesnoszkolnej – zeszyt ćwiczeń. Autyzm. Niepełnosprawność w stopniu lekkim. Opóźniony rozwój mowy, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

 

Sienniak A., Sienkiewicz S. (2021): Usprawnianie komunikacji ucznia z zespołem Aspergera. W:  Forum logopedy, numer 43  – Terapia logopedyczna dzieci z ASD

 

Sienkiewicz S., Sienniak A. (2023): Usprawnianie aparatu artykulacyjnego jako działanie profilaktyczne i podstawa terapii logopedycznej – propozycje ćwiczeń i zabaw. W: Forum logopedy, numer 54

Sylwia Sienkiewicz

Strona adesse.pl wykorzystuje pliki cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w polityce prywatności.